Copied!

अंतरिक्ष प्रतीक

प्रतीक कॉपी और पेस्ट करें

वस्तुओं

आकाशगंगा
U+1F30C
धूमकेतु
U+2604
उल्का
U+1F320
चमकता हुआ सितारा
U+1F31F
उपग्रह
U+1F6F0
U+260A
U+260B
निखर उठती
U+2728

ग्रह

U+263F
महिला साइन
U+2640
U+2641
पुरुष चिन्ह
U+2642
U+2643
U+2644
U+2645
U+2646
U+2647

रवि

सन विथ फेस
U+1F31E
किरणों के साथ काला सूर्य
U+2600
U+2609
U+263C
🌣
U+1F323
छोटे बादल के साथ सफेद सूरज
U+1F324

पृथ्वी

अर्थ ग्लोब यूरोप-अफ्रीका
U+1F30D
अर्थ ग्लोब अमेरिका
U+1F30E
अर्थ ग्लोब एशिया-ऑस्ट्रेलिया
U+1F30F
मेरिडियन के साथ ग्लोब
U+1F310

चांद

नया चाँद प्रतीक
U+1F311
वैक्सिंग क्रिसेंट मून सिंबल
U+1F312
पहला क्वार्टर मून सिंबल
U+1F313
वैक्सिंग गिबस मून सिंबल
U+1F314
पूर्ण चंद्र प्रतीक
U+1F315
वानिंग गिबस मून सिंबल
U+1F316
अंतिम तिमाही चंद्रमा प्रतीक
U+1F317
वानिंग क्रिसेंट मून सिंबल
U+1F318
चेहरे के साथ नया चाँद
U+1F31A
फेस के साथ फर्स्ट क्वार्टर मून
U+1F31B
फेस के साथ लास्ट क्वार्टर मून
U+1F31C
चेहरे के साथ पूर्णिमा
U+1F31D
U+263D
U+263E
वर्धमान चाँद
U+1F319

क्षुद्र ग्रह

U+26B3
U+26B4
U+26B5
U+26B6
U+26B7
U+2BD8
U+2BD9
U+2BDA
U+2BDB
U+2BDC