Copied!

Bengalese alfabeto

U+0985
U+0986
U+0987
U+0988
U+0989
U+098A
U+098B
U+098F
U+0990
U+0993
U+0994
U+0995
U+0996
U+0997
U+0998
U+0999
U+099A
U+099B
U+099C
U+099D
U+099E
U+099F
U+09A0
U+09A1
U+09A2
U+09A3
U+09A4
U+09A5
U+09A6
U+09A7
U+09A8
U+09AA
U+09AB
U+09AC
U+09AD
U+09AE
U+09AF
U+09B0
U+09B2
U+09B6
U+09B7
U+09B8
U+09B9
U+09DF
U+09DC
U+09DD
U+09CE
U+0981
U+0982
U+0983
U+09CD
Alfabeti: