Copied!

ハヌノオ文字

スコープ: 1720—173F 文字の合計数: 32

独立母音

U+1720
U+1721
U+1722

子音

U+1723
U+1724
U+1725
U+1726
U+1727
U+1728
U+1729
U+172A
U+172B
U+172C
U+172D
U+172E
U+172F
U+1730
U+1731

従属母音記号

U+1732
U+1733

ビラマ

U+1734

フィリピン文字の一般的な句読点

U+1735
U+1736
U+1737
U+1738
U+1739
U+173A
U+173B
U+173C
U+173D
U+173E
U+173F

申し訳ありませんが、さらなる情報は、英国では使用できません。我々はすぐにそれを使用できるようにするために取り組んでいます。

他の言語で表示: Русский; English;

Unicode: