Copied!

モーディー文字

スコープ: 11600—1165F 文字の合計数: 96

独立母音

𑘀
U+11600
𑘁
U+11601
𑘂
U+11602
𑘃
U+11603
𑘄
U+11604
𑘅
U+11605
𑘆
U+11606
𑘇
U+11607
𑘈
U+11608
𑘉
U+11609
𑘊
U+1160A
𑘋
U+1160B
𑘌
U+1160C
𑘍
U+1160D

子音

𑘎
U+1160E
𑘏
U+1160F
𑘐
U+11610
𑘑
U+11611
𑘒
U+11612
𑘓
U+11613
𑘔
U+11614
𑘕
U+11615
𑘖
U+11616
𑘗
U+11617
𑘘
U+11618
𑘙
U+11619
𑘚
U+1161A
𑘛
U+1161B
𑘜
U+1161C
𑘝
U+1161D
𑘞
U+1161E
𑘟
U+1161F
𑘠
U+11620
𑘡
U+11621
𑘢
U+11622
𑘣
U+11623
𑘤
U+11624
𑘥
U+11625
𑘦
U+11626
𑘧
U+11627
𑘨
U+11628
𑘩
U+11629
𑘪
U+1162A
𑘫
U+1162B
𑘬
U+1162C
𑘭
U+1162D
𑘮
U+1162E
𑘯
U+1162F

従属母音記号

𑘰
U+11630
𑘱
U+11631
𑘲
U+11632
𑘳
U+11633
𑘴
U+11634
𑘵
U+11635
𑘶
U+11636
𑘷
U+11637
𑘸
U+11638
𑘹
U+11639
𑘺
U+1163A
𑘻
U+1163B
𑘼
U+1163C

さまざまな兆候

𑘽
U+1163D
𑘾
U+1163E
𑘿
U+1163F
𑙀
U+11640

句読点

𑙁
U+11641
𑙂
U+11642
𑙃
U+11643

符号

𑙄
U+11644
U+11645
U+11646
U+11647
U+11648
U+11649
U+1164A
U+1164B
U+1164C
U+1164D
U+1164E
U+1164F

数字

𑙐
U+11650
𑙑
U+11651
𑙒
U+11652
𑙓
U+11653
𑙔
U+11654
𑙕
U+11655
𑙖
U+11656
𑙗
U+11657
𑙘
U+11658
𑙙
U+11659
U+1165A
U+1165B
U+1165C
U+1165D
U+1165E
U+1165F

申し訳ありませんが、さらなる情報は、英国では使用できません。我々はすぐにそれを使用できるようにするために取り組んでいます。

他の言語で表示: Русский; English;

Unicode: