Copied!

モンゴル文字

スコープ: 1800—18AF 文字の合計数: 176

句読点

U+1800
U+1801
U+1802
U+1803
U+1804
U+1805
U+1806
U+1807
U+1808
U+1809
U+180A

フォーマットコントロール

U+180B
U+180C
U+180D
U+180E
U+180F

数字

U+1810
U+1811
U+1812
U+1813
U+1814
U+1815
U+1816
U+1817
U+1818
U+1819
U+181A
U+181B
U+181C
U+181D
U+181E
U+181F

基本的な手紙

U+1820
U+1821
U+1822
U+1823
U+1824
U+1825
U+1826
U+1827
U+1828
U+1829
U+182A
U+182B
U+182C
U+182D
U+182E
U+182F
U+1830
U+1831
U+1832
U+1833
U+1834
U+1835
U+1836
U+1837
U+1838
U+1839
U+183A
U+183B
U+183C
U+183D
U+183E
U+183F
U+1840
U+1841
U+1842

藤堂書簡

U+1843
U+1844
U+1845
U+1846
U+1847
U+1848
U+1849
U+184A
U+184B
U+184C
U+184D
U+184E
U+184F
U+1850
U+1851
U+1852
U+1853
U+1854
U+1855
U+1856
U+1857
U+1858
U+1859
U+185A
U+185B
U+185C

シベの手紙

U+185D
U+185E
U+185F
U+1860
U+1861
U+1862
U+1863
U+1864
U+1865
U+1866
U+1867
U+1868
U+1869
U+186A
U+186B
U+186C
U+186D
U+186E
U+186F
U+1870
U+1871
U+1872

満州文字

U+1873
U+1874
U+1875
U+1876
U+1877

ブリヤート手紙

U+1878
U+1879
U+187A
U+187B
U+187C
U+187D
U+187E
U+187F

サンスクリット語とチベット語の拡張

U+1880
U+1881
U+1882
U+1883
U+1884
U+1885
U+1886
U+1887
U+1888
U+1889
U+188A
U+188B
U+188C
U+188D
U+188E
U+188F
U+1890
U+1891
U+1892
U+1893
U+1894
U+1895
U+1896
U+1897
U+1898
U+1899
U+189A
U+189B
U+189C
U+189D
U+189E
U+189F
U+18A0
U+18A1
U+18A2
U+18A3
U+18A4
U+18A5
U+18A6
U+18A7
U+18A8
U+18A9
U+18AA
U+18AB
U+18AC
U+18AD
U+18AE
U+18AF

申し訳ありませんが、さらなる情報は、英国では使用できません。我々はすぐにそれを使用できるようにするために取り組んでいます。

他の言語で表示: Русский; English;

Unicode: