Copied!

オガム文字

スコープ: 1680—169F 文字の合計数: 32

スペース

U+1680

伝統的な手紙

U+1681
U+1682
U+1683
U+1684
U+1685
U+1686
U+1687
U+1688
U+1689
U+168A
U+168B
U+168C
U+168D
U+168E
U+168F
U+1690
U+1691
U+1692
U+1693
U+1694

Forfeda(補足文字)

U+1695
U+1696
U+1697
U+1698
U+1699
U+169A

句読点

U+169B
U+169C
U+169D
U+169E
U+169F

申し訳ありませんが、さらなる情報は、英国では使用できません。我々はすぐにそれを使用できるようにするために取り組んでいます。

他の言語で表示: Русский; English;

Unicode: