Skopiowano!

Balijski 1B00—1B7F

  • Liczba znaków: 128
  • Rodzaj: pismo alfabetyczno-sylabiczne
  • Języki: balijski, sasak
  • Kraje: Bali, Lombok, Indonezja

Niestety, ta strona nie jest przetłumaczona na język rosyjski. Pracujemy nad tłumaczeniem niestrudzenie.

Ale można ją przeczytać w następujących językach Русский; English;