Skopiowano!

Bengalski 0980—09FF

  • Liczba znaków: 128
  • Rodzaj: pismo alfabetyczno-sylabiczne
  • Języki: bengalski
  • Kraje: Indie, Bangladesz, Butan

Niestety, ta strona nie jest przetłumaczona na język rosyjski. Pracujemy nad tłumaczeniem niestrudzenie.

Ale można ją przeczytać w następujących językach Русский; English;