Skopiowano!

Bugiński 1A00—1A1F

  • Liczba znaków: 32
  • Rodzaj: pismo alfabetyczno-sylabiczne
  • Języki: bugiński, makassarese, mandar
  • Kraje: Indonezja

Niestety, ta strona nie jest przetłumaczona na język rosyjski. Pracujemy nad tłumaczeniem niestrudzenie.

Ale można ją przeczytać w następujących językach Русский; English;