Copied!

Klinowy

Zakres: 12000—123FF Liczba znakรณw: 1024

Oznaki

๐’€€
U+12000
๐’€
U+12001
๐’€‚
U+12002
๐’€ƒ
U+12003
๐’€„
U+12004
๐’€…
U+12005
๐’€†
U+12006
๐’€‡
U+12007
๐’€ˆ
U+12008
๐’€‰
U+12009
๐’€Š
U+1200A
๐’€‹
U+1200B
๐’€Œ
U+1200C
๐’€
U+1200D
๐’€Ž
U+1200E
๐’€
U+1200F
๐’€
U+12010
๐’€‘
U+12011
๐’€’
U+12012
๐’€“
U+12013
๐’€”
U+12014
๐’€•
U+12015
๐’€–
U+12016
๐’€—
U+12017
๐’€˜
U+12018
๐’€™
U+12019
๐’€š
U+1201A
๐’€›
U+1201B
๐’€œ
U+1201C
๐’€
U+1201D
๐’€ž
U+1201E
๐’€Ÿ
U+1201F
๐’€ 
U+12020
๐’€ก
U+12021
๐’€ข
U+12022
๐’€ฃ
U+12023
๐’€ค
U+12024
๐’€ฅ
U+12025
๐’€ฆ
U+12026
๐’€ง
U+12027
๐’€จ
U+12028
๐’€ฉ
U+12029
๐’€ช
U+1202A
๐’€ซ
U+1202B
๐’€ฌ
U+1202C
๐’€ญ
U+1202D
๐’€ฎ
U+1202E
๐’€ฏ
U+1202F
๐’€ฐ
U+12030
๐’€ฑ
U+12031
๐’€ฒ
U+12032
๐’€ณ
U+12033
๐’€ด
U+12034
๐’€ต
U+12035
๐’€ถ
U+12036
๐’€ท
U+12037
๐’€ธ
U+12038
๐’€น
U+12039
๐’€บ
U+1203A
๐’€ป
U+1203B
๐’€ผ
U+1203C
๐’€ฝ
U+1203D
๐’€พ
U+1203E
๐’€ฟ
U+1203F
๐’€
U+12040
๐’
U+12041
๐’‚
U+12042
๐’ƒ
U+12043
๐’„
U+12044
๐’…
U+12045
๐’†
U+12046
๐’‡
U+12047
๐’ˆ
U+12048
๐’‰
U+12049
๐’Š
U+1204A
๐’‹
U+1204B
๐’Œ
U+1204C
๐’
U+1204D
๐’Ž
U+1204E
๐’
U+1204F
๐’
U+12050
๐’‘
U+12051
๐’’
U+12052
๐’“
U+12053
๐’”
U+12054
๐’•
U+12055
๐’–
U+12056
๐’—
U+12057
๐’˜
U+12058
๐’™
U+12059
๐’š
U+1205A
๐’›
U+1205B
๐’œ
U+1205C
๐’
U+1205D
๐’ž
U+1205E
๐’Ÿ
U+1205F
๐’ 
U+12060
๐’ก
U+12061
๐’ข
U+12062
๐’ฃ
U+12063
๐’ค
U+12064
๐’ฅ
U+12065
๐’ฆ
U+12066
๐’ง
U+12067
๐’จ
U+12068
๐’ฉ
U+12069
๐’ช
U+1206A
๐’ซ
U+1206B
๐’ฌ
U+1206C
๐’ญ
U+1206D
๐’ฎ
U+1206E
๐’ฏ
U+1206F
๐’ฐ
U+12070
๐’ฑ
U+12071
๐’ฒ
U+12072
๐’ณ
U+12073
๐’ด
U+12074
๐’ต
U+12075
๐’ถ
U+12076
๐’ท
U+12077
๐’ธ
U+12078
๐’น
U+12079
๐’บ
U+1207A
๐’ป
U+1207B
๐’ผ
U+1207C
๐’ฝ
U+1207D
๐’พ
U+1207E
๐’ฟ
U+1207F
๐’‚€
U+12080
๐’‚
U+12081
๐’‚‚
U+12082
๐’‚ƒ
U+12083
๐’‚„
U+12084
๐’‚…
U+12085
๐’‚†
U+12086
๐’‚‡
U+12087
๐’‚ˆ
U+12088
๐’‚‰
U+12089
๐’‚Š
U+1208A
๐’‚‹
U+1208B
๐’‚Œ
U+1208C
๐’‚
U+1208D
๐’‚Ž
U+1208E
๐’‚
U+1208F
๐’‚
U+12090
๐’‚‘
U+12091
๐’‚’
U+12092
๐’‚“
U+12093
๐’‚”
U+12094
๐’‚•
U+12095
๐’‚–
U+12096
๐’‚—
U+12097
๐’‚˜
U+12098
๐’‚™
U+12099
๐’‚š
U+1209A
๐’‚›
U+1209B
๐’‚œ
U+1209C
๐’‚
U+1209D
๐’‚ž
U+1209E
๐’‚Ÿ
U+1209F
๐’‚ 
U+120A0
๐’‚ก
U+120A1
๐’‚ข
U+120A2
๐’‚ฃ
U+120A3
๐’‚ค
U+120A4
๐’‚ฅ
U+120A5
๐’‚ฆ
U+120A6
๐’‚ง
U+120A7
๐’‚จ
U+120A8
๐’‚ฉ
U+120A9
๐’‚ช
U+120AA
๐’‚ซ
U+120AB
๐’‚ฌ
U+120AC
๐’‚ญ
U+120AD
๐’‚ฎ
U+120AE
๐’‚ฏ
U+120AF
๐’‚ฐ
U+120B0
๐’‚ฑ
U+120B1
๐’‚ฒ
U+120B2
๐’‚ณ
U+120B3
๐’‚ด
U+120B4
๐’‚ต
U+120B5
๐’‚ถ
U+120B6
๐’‚ท
U+120B7
๐’‚ธ
U+120B8
๐’‚น
U+120B9
๐’‚บ
U+120BA
๐’‚ป
U+120BB
๐’‚ผ
U+120BC
๐’‚ฝ
U+120BD
๐’‚พ
U+120BE
๐’‚ฟ
U+120BF
๐’ƒ€
U+120C0
๐’ƒ
U+120C1
๐’ƒ‚
U+120C2
๐’ƒƒ
U+120C3
๐’ƒ„
U+120C4
๐’ƒ…
U+120C5
๐’ƒ†
U+120C6
๐’ƒ‡
U+120C7
๐’ƒˆ
U+120C8
๐’ƒ‰
U+120C9
๐’ƒŠ
U+120CA
๐’ƒ‹
U+120CB
๐’ƒŒ
U+120CC
๐’ƒ
U+120CD
๐’ƒŽ
U+120CE
๐’ƒ
U+120CF
๐’ƒ
U+120D0
๐’ƒ‘
U+120D1
๐’ƒ’
U+120D2
๐’ƒ“
U+120D3
๐’ƒ”
U+120D4
๐’ƒ•
U+120D5
๐’ƒ–
U+120D6
๐’ƒ—
U+120D7
๐’ƒ˜
U+120D8
๐’ƒ™
U+120D9
๐’ƒš
U+120DA
๐’ƒ›
U+120DB
๐’ƒœ
U+120DC
๐’ƒ
U+120DD
๐’ƒž
U+120DE
๐’ƒŸ
U+120DF
๐’ƒ 
U+120E0
๐’ƒก
U+120E1
๐’ƒข
U+120E2
๐’ƒฃ
U+120E3
๐’ƒค
U+120E4
๐’ƒฅ
U+120E5
๐’ƒฆ
U+120E6
๐’ƒง
U+120E7
๐’ƒจ
U+120E8
๐’ƒฉ
U+120E9
๐’ƒช
U+120EA
๐’ƒซ
U+120EB
๐’ƒฌ
U+120EC
๐’ƒญ
U+120ED
๐’ƒฎ
U+120EE
๐’ƒฏ
U+120EF
๐’ƒฐ
U+120F0
๐’ƒฑ
U+120F1
๐’ƒฒ
U+120F2
๐’ƒณ
U+120F3
๐’ƒด
U+120F4
๐’ƒต
U+120F5
๐’ƒถ
U+120F6
๐’ƒท
U+120F7
๐’ƒธ
U+120F8
๐’ƒน
U+120F9
๐’ƒบ
U+120FA
๐’ƒป
U+120FB
๐’ƒผ
U+120FC
๐’ƒฝ
U+120FD
๐’ƒพ
U+120FE
๐’ƒฟ
U+120FF
๐’„€
U+12100
๐’„
U+12101
๐’„‚
U+12102
๐’„ƒ
U+12103
๐’„„
U+12104
๐’„…
U+12105
๐’„†
U+12106
๐’„‡
U+12107
๐’„ˆ
U+12108
๐’„‰
U+12109
๐’„Š
U+1210A
๐’„‹
U+1210B
๐’„Œ
U+1210C
๐’„
U+1210D
๐’„Ž
U+1210E
๐’„
U+1210F
๐’„
U+12110
๐’„‘
U+12111
๐’„’
U+12112
๐’„“
U+12113
๐’„”
U+12114
๐’„•
U+12115
๐’„–
U+12116
๐’„—
U+12117
๐’„˜
U+12118
๐’„™
U+12119
๐’„š
U+1211A
๐’„›
U+1211B
๐’„œ
U+1211C
๐’„
U+1211D
๐’„ž
U+1211E
๐’„Ÿ
U+1211F
๐’„ 
U+12120
๐’„ก
U+12121
๐’„ข
U+12122
๐’„ฃ
U+12123
๐’„ค
U+12124
๐’„ฅ
U+12125
๐’„ฆ
U+12126
๐’„ง
U+12127
๐’„จ
U+12128
๐’„ฉ
U+12129
๐’„ช
U+1212A
๐’„ซ
U+1212B
๐’„ฌ
U+1212C
๐’„ญ
U+1212D
๐’„ฎ
U+1212E
๐’„ฏ
U+1212F
๐’„ฐ
U+12130
๐’„ฑ
U+12131
๐’„ฒ
U+12132
๐’„ณ
U+12133
๐’„ด
U+12134
๐’„ต
U+12135
๐’„ถ
U+12136
๐’„ท
U+12137
๐’„ธ
U+12138
๐’„น
U+12139
๐’„บ
U+1213A
๐’„ป
U+1213B
๐’„ผ
U+1213C
๐’„ฝ
U+1213D
๐’„พ
U+1213E
๐’„ฟ
U+1213F
๐’…€
U+12140
๐’…
U+12141
๐’…‚
U+12142
๐’…ƒ
U+12143
๐’…„
U+12144
๐’……
U+12145
๐’…†
U+12146
๐’…‡
U+12147
๐’…ˆ
U+12148
๐’…‰
U+12149
๐’…Š
U+1214A
๐’…‹
U+1214B
๐’…Œ
U+1214C
๐’…
U+1214D
๐’…Ž
U+1214E
๐’…
U+1214F
๐’…
U+12150
๐’…‘
U+12151
๐’…’
U+12152
๐’…“
U+12153
๐’…”
U+12154
๐’…•
U+12155
๐’…–
U+12156
๐’…—
U+12157
๐’…˜
U+12158
๐’…™
U+12159
๐’…š
U+1215A
๐’…›
U+1215B
๐’…œ
U+1215C
๐’…
U+1215D
๐’…ž
U+1215E
๐’…Ÿ
U+1215F
๐’… 
U+12160
๐’…ก
U+12161
๐’…ข
U+12162
๐’…ฃ
U+12163
๐’…ค
U+12164
๐’…ฅ
U+12165
๐’…ฆ
U+12166
๐’…ง
U+12167
๐’…จ
U+12168
๐’…ฉ
U+12169
๐’…ช
U+1216A
๐’…ซ
U+1216B
๐’…ฌ
U+1216C
๐’…ญ
U+1216D
๐’…ฎ
U+1216E
๐’…ฏ
U+1216F
๐’…ฐ
U+12170
๐’…ฑ
U+12171
๐’…ฒ
U+12172
๐’…ณ
U+12173
๐’…ด
U+12174
๐’…ต
U+12175
๐’…ถ
U+12176
๐’…ท
U+12177
๐’…ธ
U+12178
๐’…น
U+12179
๐’…บ
U+1217A
๐’…ป
U+1217B
๐’…ผ
U+1217C
๐’…ฝ
U+1217D
๐’…พ
U+1217E
๐’…ฟ
U+1217F
๐’†€
U+12180
๐’†
U+12181
๐’†‚
U+12182
๐’†ƒ
U+12183
๐’†„
U+12184
๐’†…
U+12185
๐’††
U+12186
๐’†‡
U+12187
๐’†ˆ
U+12188
๐’†‰
U+12189
๐’†Š
U+1218A
๐’†‹
U+1218B
๐’†Œ
U+1218C
๐’†
U+1218D
๐’†Ž
U+1218E
๐’†
U+1218F
๐’†
U+12190
๐’†‘
U+12191
๐’†’
U+12192
๐’†“
U+12193
๐’†”
U+12194
๐’†•
U+12195
๐’†–
U+12196
๐’†—
U+12197
๐’†˜
U+12198
๐’†™
U+12199
๐’†š
U+1219A
๐’†›
U+1219B
๐’†œ
U+1219C
๐’†
U+1219D
๐’†ž
U+1219E
๐’†Ÿ
U+1219F
๐’† 
U+121A0
๐’†ก
U+121A1
๐’†ข
U+121A2
๐’†ฃ
U+121A3
๐’†ค
U+121A4
๐’†ฅ
U+121A5
๐’†ฆ
U+121A6
๐’†ง
U+121A7
๐’†จ
U+121A8
๐’†ฉ
U+121A9
๐’†ช
U+121AA
๐’†ซ
U+121AB
๐’†ฌ
U+121AC
๐’†ญ
U+121AD
๐’†ฎ
U+121AE
๐’†ฏ
U+121AF
๐’†ฐ
U+121B0
๐’†ฑ
U+121B1
๐’†ฒ
U+121B2
๐’†ณ
U+121B3
๐’†ด
U+121B4
๐’†ต
U+121B5
๐’†ถ
U+121B6
๐’†ท
U+121B7
๐’†ธ
U+121B8
๐’†น
U+121B9
๐’†บ
U+121BA
๐’†ป
U+121BB
๐’†ผ
U+121BC
๐’†ฝ
U+121BD
๐’†พ
U+121BE
๐’†ฟ
U+121BF
๐’‡€
U+121C0
๐’‡
U+121C1
๐’‡‚
U+121C2
๐’‡ƒ
U+121C3
๐’‡„
U+121C4
๐’‡…
U+121C5
๐’‡†
U+121C6
๐’‡‡
U+121C7
๐’‡ˆ
U+121C8
๐’‡‰
U+121C9
๐’‡Š
U+121CA
๐’‡‹
U+121CB
๐’‡Œ
U+121CC
๐’‡
U+121CD
๐’‡Ž
U+121CE
๐’‡
U+121CF
๐’‡
U+121D0
๐’‡‘
U+121D1
๐’‡’
U+121D2
๐’‡“
U+121D3
๐’‡”
U+121D4
๐’‡•
U+121D5
๐’‡–
U+121D6
๐’‡—
U+121D7
๐’‡˜
U+121D8
๐’‡™
U+121D9
๐’‡š
U+121DA
๐’‡›
U+121DB
๐’‡œ
U+121DC
๐’‡
U+121DD
๐’‡ž
U+121DE
๐’‡Ÿ
U+121DF
๐’‡ 
U+121E0
๐’‡ก
U+121E1
๐’‡ข
U+121E2
๐’‡ฃ
U+121E3
๐’‡ค
U+121E4
๐’‡ฅ
U+121E5
๐’‡ฆ
U+121E6
๐’‡ง
U+121E7
๐’‡จ
U+121E8
๐’‡ฉ
U+121E9
๐’‡ช
U+121EA
๐’‡ซ
U+121EB
๐’‡ฌ
U+121EC
๐’‡ญ
U+121ED
๐’‡ฎ
U+121EE
๐’‡ฏ
U+121EF
๐’‡ฐ
U+121F0
๐’‡ฑ
U+121F1
๐’‡ฒ
U+121F2
๐’‡ณ
U+121F3
๐’‡ด
U+121F4
๐’‡ต
U+121F5
๐’‡ถ
U+121F6
๐’‡ท
U+121F7
๐’‡ธ
U+121F8
๐’‡น
U+121F9
๐’‡บ
U+121FA
๐’‡ป
U+121FB
๐’‡ผ
U+121FC
๐’‡ฝ
U+121FD
๐’‡พ
U+121FE
๐’‡ฟ
U+121FF
๐’ˆ€
U+12200
๐’ˆ
U+12201
๐’ˆ‚
U+12202
๐’ˆƒ
U+12203
๐’ˆ„
U+12204
๐’ˆ…
U+12205
๐’ˆ†
U+12206
๐’ˆ‡
U+12207
๐’ˆˆ
U+12208
๐’ˆ‰
U+12209
๐’ˆŠ
U+1220A
๐’ˆ‹
U+1220B
๐’ˆŒ
U+1220C
๐’ˆ
U+1220D
๐’ˆŽ
U+1220E
๐’ˆ
U+1220F
๐’ˆ
U+12210
๐’ˆ‘
U+12211
๐’ˆ’
U+12212
๐’ˆ“
U+12213
๐’ˆ”
U+12214
๐’ˆ•
U+12215
๐’ˆ–
U+12216
๐’ˆ—
U+12217
๐’ˆ˜
U+12218
๐’ˆ™
U+12219
๐’ˆš
U+1221A
๐’ˆ›
U+1221B
๐’ˆœ
U+1221C
๐’ˆ
U+1221D
๐’ˆž
U+1221E
๐’ˆŸ
U+1221F
๐’ˆ 
U+12220
๐’ˆก
U+12221
๐’ˆข
U+12222
๐’ˆฃ
U+12223
๐’ˆค
U+12224
๐’ˆฅ
U+12225
๐’ˆฆ
U+12226
๐’ˆง
U+12227
๐’ˆจ
U+12228
๐’ˆฉ
U+12229
๐’ˆช
U+1222A
๐’ˆซ
U+1222B
๐’ˆฌ
U+1222C
๐’ˆญ
U+1222D
๐’ˆฎ
U+1222E
๐’ˆฏ
U+1222F
๐’ˆฐ
U+12230
๐’ˆฑ
U+12231
๐’ˆฒ
U+12232
๐’ˆณ
U+12233
๐’ˆด
U+12234
๐’ˆต
U+12235
๐’ˆถ
U+12236
๐’ˆท
U+12237
๐’ˆธ
U+12238
๐’ˆน
U+12239
๐’ˆบ
U+1223A
๐’ˆป
U+1223B
๐’ˆผ
U+1223C
๐’ˆฝ
U+1223D
๐’ˆพ
U+1223E
๐’ˆฟ
U+1223F
๐’‰€
U+12240
๐’‰
U+12241
๐’‰‚
U+12242
๐’‰ƒ
U+12243
๐’‰„
U+12244
๐’‰…
U+12245
๐’‰†
U+12246
๐’‰‡
U+12247
๐’‰ˆ
U+12248
๐’‰‰
U+12249
๐’‰Š
U+1224A
๐’‰‹
U+1224B
๐’‰Œ
U+1224C
๐’‰
U+1224D
๐’‰Ž
U+1224E
๐’‰
U+1224F
๐’‰
U+12250
๐’‰‘
U+12251
๐’‰’
U+12252
๐’‰“
U+12253
๐’‰”
U+12254
๐’‰•
U+12255
๐’‰–
U+12256
๐’‰—
U+12257
๐’‰˜
U+12258
๐’‰™
U+12259
๐’‰š
U+1225A
๐’‰›
U+1225B
๐’‰œ
U+1225C
๐’‰
U+1225D
๐’‰ž
U+1225E
๐’‰Ÿ
U+1225F
๐’‰ 
U+12260
๐’‰ก
U+12261
๐’‰ข
U+12262
๐’‰ฃ
U+12263
๐’‰ค
U+12264
๐’‰ฅ
U+12265
๐’‰ฆ
U+12266
๐’‰ง
U+12267
๐’‰จ
U+12268
๐’‰ฉ
U+12269
๐’‰ช
U+1226A
๐’‰ซ
U+1226B
๐’‰ฌ
U+1226C
๐’‰ญ
U+1226D
๐’‰ฎ
U+1226E
๐’‰ฏ
U+1226F
๐’‰ฐ
U+12270
๐’‰ฑ
U+12271
๐’‰ฒ
U+12272
๐’‰ณ
U+12273
๐’‰ด
U+12274
๐’‰ต
U+12275
๐’‰ถ
U+12276
๐’‰ท
U+12277
๐’‰ธ
U+12278
๐’‰น
U+12279
๐’‰บ
U+1227A
๐’‰ป
U+1227B
๐’‰ผ
U+1227C
๐’‰ฝ
U+1227D
๐’‰พ
U+1227E
๐’‰ฟ
U+1227F
๐’Š€
U+12280
๐’Š
U+12281
๐’Š‚
U+12282
๐’Šƒ
U+12283
๐’Š„
U+12284
๐’Š…
U+12285
๐’Š†
U+12286
๐’Š‡
U+12287
๐’Šˆ
U+12288
๐’Š‰
U+12289
๐’ŠŠ
U+1228A
๐’Š‹
U+1228B
๐’ŠŒ
U+1228C
๐’Š
U+1228D
๐’ŠŽ
U+1228E
๐’Š
U+1228F
๐’Š
U+12290
๐’Š‘
U+12291
๐’Š’
U+12292
๐’Š“
U+12293
๐’Š”
U+12294
๐’Š•
U+12295
๐’Š–
U+12296
๐’Š—
U+12297
๐’Š˜
U+12298
๐’Š™
U+12299
๐’Šš
U+1229A
๐’Š›
U+1229B
๐’Šœ
U+1229C
๐’Š
U+1229D
๐’Šž
U+1229E
๐’ŠŸ
U+1229F
๐’Š 
U+122A0
๐’Šก
U+122A1
๐’Šข
U+122A2
๐’Šฃ
U+122A3
๐’Šค
U+122A4
๐’Šฅ
U+122A5
๐’Šฆ
U+122A6
๐’Šง
U+122A7
๐’Šจ
U+122A8
๐’Šฉ
U+122A9
๐’Šช
U+122AA
๐’Šซ
U+122AB
๐’Šฌ
U+122AC
๐’Šญ
U+122AD
๐’Šฎ
U+122AE
๐’Šฏ
U+122AF
๐’Šฐ
U+122B0
๐’Šฑ
U+122B1
๐’Šฒ
U+122B2
๐’Šณ
U+122B3
๐’Šด
U+122B4
๐’Šต
U+122B5
๐’Šถ
U+122B6
๐’Šท
U+122B7
๐’Šธ
U+122B8
๐’Šน
U+122B9
๐’Šบ
U+122BA
๐’Šป
U+122BB
๐’Šผ
U+122BC
๐’Šฝ
U+122BD
๐’Šพ
U+122BE
๐’Šฟ
U+122BF
๐’‹€
U+122C0
๐’‹
U+122C1
๐’‹‚
U+122C2
๐’‹ƒ
U+122C3
๐’‹„
U+122C4
๐’‹…
U+122C5
๐’‹†
U+122C6
๐’‹‡
U+122C7
๐’‹ˆ
U+122C8
๐’‹‰
U+122C9
๐’‹Š
U+122CA
๐’‹‹
U+122CB
๐’‹Œ
U+122CC
๐’‹
U+122CD
๐’‹Ž
U+122CE
๐’‹
U+122CF
๐’‹
U+122D0
๐’‹‘
U+122D1
๐’‹’
U+122D2
๐’‹“
U+122D3
๐’‹”
U+122D4
๐’‹•
U+122D5
๐’‹–
U+122D6
๐’‹—
U+122D7
๐’‹˜
U+122D8
๐’‹™
U+122D9
๐’‹š
U+122DA
๐’‹›
U+122DB
๐’‹œ
U+122DC
๐’‹
U+122DD
๐’‹ž
U+122DE
๐’‹Ÿ
U+122DF
๐’‹ 
U+122E0
๐’‹ก
U+122E1
๐’‹ข
U+122E2
๐’‹ฃ
U+122E3
๐’‹ค
U+122E4
๐’‹ฅ
U+122E5
๐’‹ฆ
U+122E6
๐’‹ง
U+122E7
๐’‹จ
U+122E8
๐’‹ฉ
U+122E9
๐’‹ช
U+122EA
๐’‹ซ
U+122EB
๐’‹ฌ
U+122EC
๐’‹ญ
U+122ED
๐’‹ฎ
U+122EE
๐’‹ฏ
U+122EF
๐’‹ฐ
U+122F0
๐’‹ฑ
U+122F1
๐’‹ฒ
U+122F2
๐’‹ณ
U+122F3
๐’‹ด
U+122F4
๐’‹ต
U+122F5
๐’‹ถ
U+122F6
๐’‹ท
U+122F7
๐’‹ธ
U+122F8
๐’‹น
U+122F9
๐’‹บ
U+122FA
๐’‹ป
U+122FB
๐’‹ผ
U+122FC
๐’‹ฝ
U+122FD
๐’‹พ
U+122FE
๐’‹ฟ
U+122FF
๐’Œ€
U+12300
๐’Œ
U+12301
๐’Œ‚
U+12302
๐’Œƒ
U+12303
๐’Œ„
U+12304
๐’Œ…
U+12305
๐’Œ†
U+12306
๐’Œ‡
U+12307
๐’Œˆ
U+12308
๐’Œ‰
U+12309
๐’ŒŠ
U+1230A
๐’Œ‹
U+1230B
๐’ŒŒ
U+1230C
๐’Œ
U+1230D
๐’ŒŽ
U+1230E
๐’Œ
U+1230F
๐’Œ
U+12310
๐’Œ‘
U+12311
๐’Œ’
U+12312
๐’Œ“
U+12313
๐’Œ”
U+12314
๐’Œ•
U+12315
๐’Œ–
U+12316
๐’Œ—
U+12317
๐’Œ˜
U+12318
๐’Œ™
U+12319
๐’Œš
U+1231A
๐’Œ›
U+1231B
๐’Œœ
U+1231C
๐’Œ
U+1231D
๐’Œž
U+1231E
๐’ŒŸ
U+1231F
๐’Œ 
U+12320
๐’Œก
U+12321
๐’Œข
U+12322
๐’Œฃ
U+12323
๐’Œค
U+12324
๐’Œฅ
U+12325
๐’Œฆ
U+12326
๐’Œง
U+12327
๐’Œจ
U+12328
๐’Œฉ
U+12329
๐’Œช
U+1232A
๐’Œซ
U+1232B
๐’Œฌ
U+1232C
๐’Œญ
U+1232D
๐’Œฎ
U+1232E
๐’Œฏ
U+1232F
๐’Œฐ
U+12330
๐’Œฑ
U+12331
๐’Œฒ
U+12332
๐’Œณ
U+12333
๐’Œด
U+12334
๐’Œต
U+12335
๐’Œถ
U+12336
๐’Œท
U+12337
๐’Œธ
U+12338
๐’Œน
U+12339
๐’Œบ
U+1233A
๐’Œป
U+1233B
๐’Œผ
U+1233C
๐’Œฝ
U+1233D
๐’Œพ
U+1233E
๐’Œฟ
U+1233F
๐’€
U+12340
๐’
U+12341
๐’‚
U+12342
๐’ƒ
U+12343
๐’„
U+12344
๐’…
U+12345
๐’†
U+12346
๐’‡
U+12347
๐’ˆ
U+12348
๐’‰
U+12349
๐’Š
U+1234A
๐’‹
U+1234B
๐’Œ
U+1234C
๐’
U+1234D
๐’Ž
U+1234E
๐’
U+1234F
๐’
U+12350
๐’‘
U+12351
๐’’
U+12352
๐’“
U+12353
๐’”
U+12354
๐’•
U+12355
๐’–
U+12356
๐’—
U+12357
๐’˜
U+12358
๐’™
U+12359
๐’š
U+1235A
๐’›
U+1235B
๐’œ
U+1235C
๐’
U+1235D
๐’ž
U+1235E
๐’Ÿ
U+1235F
๐’ 
U+12360
๐’ก
U+12361
๐’ข
U+12362
๐’ฃ
U+12363
๐’ค
U+12364
๐’ฅ
U+12365
๐’ฆ
U+12366
๐’ง
U+12367
๐’จ
U+12368
๐’ฉ
U+12369
๐’ช
U+1236A
๐’ซ
U+1236B
๐’ฌ
U+1236C
๐’ญ
U+1236D
๐’ฎ
U+1236E

Znak Elama

๐’ฏ
U+1236F

Oznaki

๐’ฐ
U+12370
๐’ฑ
U+12371
๐’ฒ
U+12372
๐’ณ
U+12373
๐’ด
U+12374
๐’ต
U+12375
๐’ถ
U+12376
๐’ท
U+12377
๐’ธ
U+12378
๐’น
U+12379
๐’บ
U+1237A
๐’ป
U+1237B
๐’ผ
U+1237C
๐’ฝ
U+1237D
๐’พ
U+1237E
๐’ฟ
U+1237F
๐’Ž€
U+12380
๐’Ž
U+12381
๐’Ž‚
U+12382
๐’Žƒ
U+12383
๐’Ž„
U+12384
๐’Ž…
U+12385
๐’Ž†
U+12386
๐’Ž‡
U+12387
๐’Žˆ
U+12388
๐’Ž‰
U+12389
๐’ŽŠ
U+1238A
๐’Ž‹
U+1238B
๐’ŽŒ
U+1238C
๐’Ž
U+1238D
๐’ŽŽ
U+1238E
๐’Ž
U+1238F
๐’Ž
U+12390
๐’Ž‘
U+12391
๐’Ž’
U+12392
๐’Ž“
U+12393
๐’Ž”
U+12394
๐’Ž•
U+12395
๐’Ž–
U+12396
๐’Ž—
U+12397
๐’Ž˜
U+12398
๐’Ž™
U+12399
U+1239A
U+1239B
U+1239C
U+1239D
U+1239E
U+1239F
U+123A0
U+123A1
U+123A2
U+123A3
U+123A4
U+123A5
U+123A6
U+123A7
U+123A8
U+123A9
U+123AA
U+123AB
U+123AC
U+123AD
U+123AE
U+123AF
U+123B0
U+123B1
U+123B2
U+123B3
U+123B4
U+123B5
U+123B6
U+123B7
U+123B8
U+123B9
U+123BA
U+123BB
U+123BC
U+123BD
U+123BE
U+123BF
U+123C0
U+123C1
U+123C2
U+123C3
U+123C4
U+123C5
U+123C6
U+123C7
U+123C8
U+123C9
U+123CA
U+123CB
U+123CC
U+123CD
U+123CE
U+123CF
U+123D0
U+123D1
U+123D2
U+123D3
U+123D4
U+123D5
U+123D6
U+123D7
U+123D8
U+123D9
U+123DA
U+123DB
U+123DC
U+123DD
U+123DE
U+123DF
U+123E0
U+123E1
U+123E2
U+123E3
U+123E4
U+123E5
U+123E6
U+123E7
U+123E8
U+123E9
U+123EA
U+123EB
U+123EC
U+123ED
U+123EE
U+123EF
U+123F0
U+123F1
U+123F2
U+123F3
U+123F4
U+123F5
U+123F6
U+123F7
U+123F8
U+123F9
U+123FA
U+123FB
U+123FC
U+123FD
U+123FE
U+123FF

Niestety, ta strona nie jest przetล‚umaczona na jฤ™zyk rosyjski. Pracujemy nad tล‚umaczeniem niestrudzenie.

Ale moลผna jฤ… przeczytaฤ‡ w nastฤ™pujฤ…cych jฤ™zykach ะ ัƒััะบะธะน; English; Espaรฑol;

Unicode: