Skopiowano!

Cyrylica-A Rozszerzona 2DE0—2DFF

  • Liczba znaków: 32
  • Rodzaj: alfabet
  • Języki: rosyjski, ukraiński
  • Kraje: Rosja, Ukraina, Bułgaria, Serbia, Macedonia, Moldova

Niestety, nie ma szczegółowych informacji.