Zamknięta suplement alfanumeryczna

Unicode:

Copied!