Skopiowano!

Głagolicy 2C00—2C5F

  • Liczba znaków: 96
  • Rodzaj: alfabet
  • Języki: stary kościół słowiański
  • Kraje: Rosja, Ukraina, Polska, Bułgaria, Bośnia, Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia

Niestety, ta strona nie jest przetłumaczona na język rosyjski. Pracujemy nad tłumaczeniem niestrudzenie.

Ale można ją przeczytać w następujących językach Русский; English;