Skopiowano!

Gujarati 0A80—0AFF

  • Liczba znaków: 128
  • Rodzaj: pismo alfabetyczno-sylabiczne
  • Kraje: Indie, Pakistan, Uganda, Tanzania, Kenia

Niestety, ta strona nie jest przetłumaczona na język rosyjski. Pracujemy nad tłumaczeniem niestrudzenie.

Ale można ją przeczytać w następujących językach Русский; English;