Skopiowano!

Gurmukhi 0A00—0A7F

  • Liczba znaków: 128
  • Rodzaj: pismo alfabetyczno-sylabiczne
  • Języki: punjabi
  • Kraje: Indie, Pakistan

Niestety, ta strona nie jest przetłumaczona na język rosyjski. Pracujemy nad tłumaczeniem niestrudzenie.

Ale można ją przeczytać w następujących językach Русский; English;