Skopiowano!

Ideograficzna Symbole i znaki interpunkcyjne 16FE0—16FFF

 • Liczba znaków: 32

Specjalny zestaw znaki interpunkcyjne od Unicode przez odniesienie.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F