Skopiowano!

jawajski A980—A9DF

  • Liczba znaków: 96
  • Rodzaj: pismo alfabetyczno-sylabiczne
  • Języki: jawajski, sundanese
  • Kraje: Indonezja

Niestety, ta strona nie jest przetłumaczona na język rosyjski. Pracujemy nad tłumaczeniem niestrudzenie.

Ale można ją przeczytać w następujących językach Русский; English;