Skopiowano!

Lepcza 1C00—1C4F

  • Liczba znaków: 80
  • Rodzaj: pismo alfabetyczno-sylabiczne
  • Języki: lepcza
  • Kraje: Indie, Butan, Nepal

Niestety, ta strona nie jest przetłumaczona na język rosyjski. Pracujemy nad tłumaczeniem niestrudzenie.

Ale można ją przeczytać w następujących językach Русский; English;