Copied!

Liniowy-a

Zakres: 10600—1077F Liczba znakรณw: 384

Proste postacie

๐˜€
U+10600
๐˜
U+10601
๐˜‚
U+10602
๐˜ƒ
U+10603
๐˜„
U+10604
๐˜…
U+10605
๐˜†
U+10606
๐˜‡
U+10607
๐˜ˆ
U+10608
๐˜‰
U+10609
๐˜Š
U+1060A
๐˜‹
U+1060B
๐˜Œ
U+1060C
๐˜
U+1060D
๐˜Ž
U+1060E
๐˜
U+1060F
๐˜
U+10610
๐˜‘
U+10611
๐˜’
U+10612
๐˜“
U+10613
๐˜”
U+10614
๐˜•
U+10615
๐˜–
U+10616
๐˜—
U+10617
๐˜˜
U+10618
๐˜™
U+10619
๐˜š
U+1061A
๐˜›
U+1061B
๐˜œ
U+1061C
๐˜
U+1061D
๐˜ž
U+1061E
๐˜Ÿ
U+1061F
๐˜ 
U+10620
๐˜ก
U+10621
๐˜ข
U+10622
๐˜ฃ
U+10623
๐˜ค
U+10624
๐˜ฅ
U+10625
๐˜ฆ
U+10626
๐˜ง
U+10627
๐˜จ
U+10628
๐˜ฉ
U+10629
๐˜ช
U+1062A
๐˜ซ
U+1062B
๐˜ฌ
U+1062C
๐˜ญ
U+1062D
๐˜ฎ
U+1062E
๐˜ฏ
U+1062F
๐˜ฐ
U+10630
๐˜ฑ
U+10631
๐˜ฒ
U+10632
๐˜ณ
U+10633
๐˜ด
U+10634
๐˜ต
U+10635
๐˜ถ
U+10636
๐˜ท
U+10637
๐˜ธ
U+10638
๐˜น
U+10639
๐˜บ
U+1063A
๐˜ป
U+1063B
๐˜ผ
U+1063C
๐˜ฝ
U+1063D
๐˜พ
U+1063E
๐˜ฟ
U+1063F
๐™€
U+10640
๐™
U+10641
๐™‚
U+10642
๐™ƒ
U+10643
๐™„
U+10644
๐™…
U+10645
๐™†
U+10646
๐™‡
U+10647
๐™ˆ
U+10648
๐™‰
U+10649
๐™Š
U+1064A
๐™‹
U+1064B
๐™Œ
U+1064C
๐™
U+1064D
๐™Ž
U+1064E
๐™
U+1064F
๐™
U+10650
๐™‘
U+10651
๐™’
U+10652
๐™“
U+10653
๐™”
U+10654
๐™•
U+10655
๐™–
U+10656
๐™—
U+10657
๐™˜
U+10658
๐™™
U+10659
๐™š
U+1065A
๐™›
U+1065B
๐™œ
U+1065C
๐™
U+1065D
๐™ž
U+1065E
๐™Ÿ
U+1065F
๐™ 
U+10660
๐™ก
U+10661
๐™ข
U+10662
๐™ฃ
U+10663
๐™ค
U+10664
๐™ฅ
U+10665
๐™ฆ
U+10666
๐™ง
U+10667
๐™จ
U+10668
๐™ฉ
U+10669
๐™ช
U+1066A
๐™ซ
U+1066B
๐™ฌ
U+1066C
๐™ญ
U+1066D
๐™ฎ
U+1066E
๐™ฏ
U+1066F
๐™ฐ
U+10670
๐™ฑ
U+10671
๐™ฒ
U+10672
๐™ณ
U+10673
๐™ด
U+10674
๐™ต
U+10675
๐™ถ
U+10676
๐™ท
U+10677
๐™ธ
U+10678
๐™น
U+10679
๐™บ
U+1067A
๐™ป
U+1067B
๐™ผ
U+1067C
๐™ฝ
U+1067D
๐™พ
U+1067E
๐™ฟ
U+1067F
๐š€
U+10680
๐š
U+10681
๐š‚
U+10682
๐šƒ
U+10683
๐š„
U+10684
๐š…
U+10685
๐š†
U+10686
๐š‡
U+10687
๐šˆ
U+10688
๐š‰
U+10689
๐šŠ
U+1068A
๐š‹
U+1068B
๐šŒ
U+1068C
๐š
U+1068D
๐šŽ
U+1068E
๐š
U+1068F
๐š
U+10690
๐š‘
U+10691
๐š’
U+10692
๐š“
U+10693
๐š”
U+10694
๐š•
U+10695
๐š–
U+10696
๐š—
U+10697
๐š˜
U+10698
๐š™
U+10699
๐šš
U+1069A
๐š›
U+1069B
๐šœ
U+1069C
๐š
U+1069D
๐šž
U+1069E
๐šŸ
U+1069F

Symbole w wazonie

๐š 
U+106A0
๐šก
U+106A1
๐šข
U+106A2
๐šฃ
U+106A3
๐šค
U+106A4
๐šฅ
U+106A5
๐šฆ
U+106A6
๐šง
U+106A7
๐šจ
U+106A8
๐šฉ
U+106A9
๐šช
U+106AA
๐šซ
U+106AB
๐šฌ
U+106AC
๐šญ
U+106AD
๐šฎ
U+106AE
๐šฏ
U+106AF
๐šฐ
U+106B0
๐šฑ
U+106B1
๐šฒ
U+106B2

Znaki zล‚oลผone

๐šณ
U+106B3
๐šด
U+106B4
๐šต
U+106B5
๐šถ
U+106B6
๐šท
U+106B7
๐šธ
U+106B8
๐šน
U+106B9
๐šบ
U+106BA
๐šป
U+106BB
๐šผ
U+106BC
๐šฝ
U+106BD
๐šพ
U+106BE
๐šฟ
U+106BF
๐›€
U+106C0
๐›
U+106C1
๐›‚
U+106C2
๐›ƒ
U+106C3
๐›„
U+106C4
๐›…
U+106C5
๐›†
U+106C6
๐›‡
U+106C7
๐›ˆ
U+106C8
๐›‰
U+106C9
๐›Š
U+106CA
๐›‹
U+106CB
๐›Œ
U+106CC
๐›
U+106CD
๐›Ž
U+106CE
๐›
U+106CF
๐›
U+106D0
๐›‘
U+106D1
๐›’
U+106D2
๐›“
U+106D3
๐›”
U+106D4
๐›•
U+106D5
๐›–
U+106D6
๐›—
U+106D7
๐›˜
U+106D8
๐›™
U+106D9
๐›š
U+106DA
๐››
U+106DB
๐›œ
U+106DC
๐›
U+106DD
๐›ž
U+106DE
๐›Ÿ
U+106DF
๐› 
U+106E0
๐›ก
U+106E1
๐›ข
U+106E2
๐›ฃ
U+106E3
๐›ค
U+106E4
๐›ฅ
U+106E5
๐›ฆ
U+106E6
๐›ง
U+106E7
๐›จ
U+106E8
๐›ฉ
U+106E9
๐›ช
U+106EA
๐›ซ
U+106EB
๐›ฌ
U+106EC
๐›ญ
U+106ED
๐›ฎ
U+106EE
๐›ฏ
U+106EF
๐›ฐ
U+106F0
๐›ฑ
U+106F1
๐›ฒ
U+106F2
๐›ณ
U+106F3
๐›ด
U+106F4
๐›ต
U+106F5
๐›ถ
U+106F6
๐›ท
U+106F7
๐›ธ
U+106F8
๐›น
U+106F9
๐›บ
U+106FA
๐›ป
U+106FB
๐›ผ
U+106FC
๐›ฝ
U+106FD
๐›พ
U+106FE
๐›ฟ
U+106FF
๐œ€
U+10700
๐œ
U+10701
๐œ‚
U+10702
๐œƒ
U+10703
๐œ„
U+10704
๐œ…
U+10705
๐œ†
U+10706
๐œ‡
U+10707
๐œˆ
U+10708
๐œ‰
U+10709
๐œŠ
U+1070A
๐œ‹
U+1070B
๐œŒ
U+1070C
๐œ
U+1070D
๐œŽ
U+1070E
๐œ
U+1070F
๐œ
U+10710
๐œ‘
U+10711
๐œ’
U+10712
๐œ“
U+10713
๐œ”
U+10714
๐œ•
U+10715
๐œ–
U+10716
๐œ—
U+10717
๐œ˜
U+10718
๐œ™
U+10719
๐œš
U+1071A
๐œ›
U+1071B
๐œœ
U+1071C
๐œ
U+1071D
๐œž
U+1071E
๐œŸ
U+1071F
๐œ 
U+10720
๐œก
U+10721
๐œข
U+10722
๐œฃ
U+10723
๐œค
U+10724
๐œฅ
U+10725
๐œฆ
U+10726

Zล‚oลผone postacie w poล‚ฤ…czeniu ze znakami w ksztaล‚cie waz

๐œง
U+10727
๐œจ
U+10728
๐œฉ
U+10729
๐œช
U+1072A
๐œซ
U+1072B
๐œฌ
U+1072C
๐œญ
U+1072D
๐œฎ
U+1072E
๐œฏ
U+1072F
๐œฐ
U+10730
๐œฑ
U+10731
๐œฒ
U+10732
๐œณ
U+10733
๐œด
U+10734
๐œต
U+10735
๐œถ
U+10736
U+10737
U+10738
U+10739
U+1073A
U+1073B
U+1073C
U+1073D
U+1073E
U+1073F

Frakcje proste i zล‚oลผone

๐€
U+10740
๐
U+10741
๐‚
U+10742
๐ƒ
U+10743
๐„
U+10744
๐…
U+10745
๐†
U+10746
๐‡
U+10747
๐ˆ
U+10748
๐‰
U+10749
๐Š
U+1074A
๐‹
U+1074B
๐Œ
U+1074C
๐
U+1074D
๐Ž
U+1074E
๐
U+1074F
๐
U+10750
๐‘
U+10751
๐’
U+10752
๐“
U+10753
๐”
U+10754
๐•
U+10755
U+10756
U+10757
U+10758
U+10759
U+1075A
U+1075B
U+1075C
U+1075D
U+1075E
U+1075F

Dodatkowe postacie

๐ 
U+10760
๐ก
U+10761
๐ข
U+10762
๐ฃ
U+10763
๐ค
U+10764
๐ฅ
U+10765
๐ฆ
U+10766
๐ง
U+10767
U+10768
U+10769
U+1076A
U+1076B
U+1076C
U+1076D
U+1076E
U+1076F
U+10770
U+10771
U+10772
U+10773
U+10774
U+10775
U+10776
U+10777
U+10778
U+10779
U+1077A
U+1077B
U+1077C
U+1077D
U+1077E
U+1077F

Niestety, ta strona nie jest przetล‚umaczona na jฤ™zyk rosyjski. Pracujemy nad tล‚umaczeniem niestrudzenie.

Ale moลผna jฤ… przeczytaฤ‡ w nastฤ™pujฤ…cych jฤ™zykach ะ ัƒััะบะธะน; English;

Unicode: