Skopiowano!

Orija 0B00—0B7F

  • Liczba znaków: 128
  • Rodzaj: pismo alfabetyczno-sylabiczne
  • Języki: oriya
  • Kraje: Indie

Niestety, ta strona nie jest przetłumaczona na język rosyjski. Pracujemy nad tłumaczeniem niestrudzenie.

Ale można ją przeczytać w następujących językach Русский; English;