Skopiowano!

Sundanese 1B80—1BBF

  • Liczba znaków: 64
  • Rodzaj: pismo alfabetyczno-sylabiczne
  • Języki: sundanese
  • Kraje: Indonezja, Djakarta

Niestety, ta strona nie jest przetłumaczona na język rosyjski. Pracujemy nad tłumaczeniem niestrudzenie.

Ale można ją przeczytać w następujących językach Русский; English;