Copied!

Tags

Zakres: E0000—E007F Liczba znaków: 128
U+E0000

Identyfikatory tagów

󠀁
U+E0001
U+E0002
U+E0003
U+E0004
U+E0005
U+E0006
U+E0007
U+E0008
U+E0009
U+E000A
U+E000B
U+E000C
U+E000D
U+E000E
U+E000F
U+E0010
U+E0011
U+E0012
U+E0013
U+E0014
U+E0015
U+E0016
U+E0017
U+E0018
U+E0019
U+E001A
U+E001B
U+E001C
U+E001D
U+E001E
U+E001F

Tag Components

󠀠
U+E0020
󠀡
U+E0021
󠀢
U+E0022
󠀣
U+E0023
󠀤
U+E0024
󠀥
U+E0025
󠀦
U+E0026
󠀧
U+E0027
󠀨
U+E0028
󠀩
U+E0029
󠀪
U+E002A
󠀫
U+E002B
󠀬
U+E002C
󠀭
U+E002D
󠀮
U+E002E
󠀯
U+E002F
󠀰
U+E0030
󠀱
U+E0031
󠀲
U+E0032
󠀳
U+E0033
󠀴
U+E0034
󠀵
U+E0035
󠀶
U+E0036
󠀷
U+E0037
󠀸
U+E0038
󠀹
U+E0039
󠀺
U+E003A
󠀻
U+E003B
󠀼
U+E003C
󠀽
U+E003D
󠀾
U+E003E
󠀿
U+E003F
󠁀
U+E0040
󠁁
U+E0041
󠁂
U+E0042
󠁃
U+E0043
󠁄
U+E0044
󠁅
U+E0045
󠁆
U+E0046
󠁇
U+E0047
󠁈
U+E0048
󠁉
U+E0049
󠁊
U+E004A
󠁋
U+E004B
󠁌
U+E004C
󠁍
U+E004D
󠁎
U+E004E
󠁏
U+E004F
󠁐
U+E0050
󠁑
U+E0051
󠁒
U+E0052
󠁓
U+E0053
󠁔
U+E0054
󠁕
U+E0055
󠁖
U+E0056
󠁗
U+E0057
󠁘
U+E0058
󠁙
U+E0059
󠁚
U+E005A
󠁛
U+E005B
󠁜
U+E005C
󠁝
U+E005D
󠁞
U+E005E
󠁟
U+E005F
󠁠
U+E0060
󠁡
U+E0061
󠁢
U+E0062
󠁣
U+E0063
󠁤
U+E0064
󠁥
U+E0065
󠁦
U+E0066
󠁧
U+E0067
󠁨
U+E0068
󠁩
U+E0069
󠁪
U+E006A
󠁫
U+E006B
󠁬
U+E006C
󠁭
U+E006D
󠁮
U+E006E
󠁯
U+E006F
󠁰
U+E0070
󠁱
U+E0071
󠁲
U+E0072
󠁳
U+E0073
󠁴
U+E0074
󠁵
U+E0075
󠁶
U+E0076
󠁷
U+E0077
󠁸
U+E0078
󠁹
U+E0079
󠁺
U+E007A
󠁻
U+E007B
󠁼
U+E007C
󠁽
U+E007D
󠁾
U+E007E

Znacznik zakończenia stanu

󠁿
U+E007F

Niestety, ta strona nie jest przetłumaczona na język rosyjski. Pracujemy nad tłumaczeniem niestrudzenie.

Ale można ją przeczytać w następujących językach Русский;

Unicode: