Copied!

Tangut

Zakres: 17000—187FF Liczba znakรณw: 6144
๐—€€
U+17000
๐—€
U+17001
๐—€‚
U+17002
๐—€ƒ
U+17003
๐—€„
U+17004
๐—€…
U+17005
๐—€†
U+17006
๐—€‡
U+17007
๐—€ˆ
U+17008
๐—€‰
U+17009
๐—€Š
U+1700A
๐—€‹
U+1700B
๐—€Œ
U+1700C
๐—€
U+1700D
๐—€Ž
U+1700E
๐—€
U+1700F
๐—€
U+17010
๐—€‘
U+17011
๐—€’
U+17012
๐—€“
U+17013
๐—€”
U+17014
๐—€•
U+17015
๐—€–
U+17016
๐—€—
U+17017
๐—€˜
U+17018
๐—€™
U+17019
๐—€š
U+1701A
๐—€›
U+1701B
๐—€œ
U+1701C
๐—€
U+1701D
๐—€ž
U+1701E
๐—€Ÿ
U+1701F
๐—€ 
U+17020
๐—€ก
U+17021
๐—€ข
U+17022
๐—€ฃ
U+17023
๐—€ค
U+17024
๐—€ฅ
U+17025
๐—€ฆ
U+17026
๐—€ง
U+17027
๐—€จ
U+17028
๐—€ฉ
U+17029
๐—€ช
U+1702A
๐—€ซ
U+1702B
๐—€ฌ
U+1702C
๐—€ญ
U+1702D
๐—€ฎ
U+1702E
๐—€ฏ
U+1702F
๐—€ฐ
U+17030
๐—€ฑ
U+17031
๐—€ฒ
U+17032
๐—€ณ
U+17033
๐—€ด
U+17034
๐—€ต
U+17035
๐—€ถ
U+17036
๐—€ท
U+17037
๐—€ธ
U+17038
๐—€น
U+17039
๐—€บ
U+1703A
๐—€ป
U+1703B
๐—€ผ
U+1703C
๐—€ฝ
U+1703D
๐—€พ
U+1703E
๐—€ฟ
U+1703F
๐—€
U+17040
๐—
U+17041
๐—‚
U+17042
๐—ƒ
U+17043
๐—„
U+17044
๐—…
U+17045
๐—†
U+17046
๐—‡
U+17047
๐—ˆ
U+17048
๐—‰
U+17049
๐—Š
U+1704A
๐—‹
U+1704B
๐—Œ
U+1704C
๐—
U+1704D
๐—Ž
U+1704E
๐—
U+1704F
๐—
U+17050
๐—‘
U+17051
๐—’
U+17052
๐—“
U+17053
๐—”
U+17054
๐—•
U+17055
๐—–
U+17056
๐——
U+17057
๐—˜
U+17058
๐—™
U+17059
๐—š
U+1705A
๐—›
U+1705B
๐—œ
U+1705C
๐—
U+1705D
๐—ž
U+1705E
๐—Ÿ
U+1705F
๐— 
U+17060
๐—ก
U+17061
๐—ข
U+17062
๐—ฃ
U+17063
๐—ค
U+17064
๐—ฅ
U+17065
๐—ฆ
U+17066
๐—ง
U+17067
๐—จ
U+17068
๐—ฉ
U+17069
๐—ช
U+1706A
๐—ซ
U+1706B
๐—ฌ
U+1706C
๐—ญ
U+1706D
๐—ฎ
U+1706E
๐—ฏ
U+1706F
๐—ฐ
U+17070
๐—ฑ
U+17071
๐—ฒ
U+17072
๐—ณ
U+17073
๐—ด
U+17074
๐—ต
U+17075
๐—ถ
U+17076
๐—ท
U+17077
๐—ธ
U+17078
๐—น
U+17079
๐—บ
U+1707A
๐—ป
U+1707B
๐—ผ
U+1707C
๐—ฝ
U+1707D
๐—พ
U+1707E
๐—ฟ
U+1707F
๐—‚€
U+17080
๐—‚
U+17081
๐—‚‚
U+17082
๐—‚ƒ
U+17083
๐—‚„
U+17084
๐—‚…
U+17085
๐—‚†
U+17086
๐—‚‡
U+17087
๐—‚ˆ
U+17088
๐—‚‰
U+17089
๐—‚Š
U+1708A
๐—‚‹
U+1708B
๐—‚Œ
U+1708C
๐—‚
U+1708D
๐—‚Ž
U+1708E
๐—‚
U+1708F
๐—‚
U+17090
๐—‚‘
U+17091
๐—‚’
U+17092
๐—‚“
U+17093
๐—‚”
U+17094
๐—‚•
U+17095
๐—‚–
U+17096
๐—‚—
U+17097
๐—‚˜
U+17098
๐—‚™
U+17099
๐—‚š
U+1709A
๐—‚›
U+1709B
๐—‚œ
U+1709C
๐—‚
U+1709D
๐—‚ž
U+1709E
๐—‚Ÿ
U+1709F
๐—‚ 
U+170A0
๐—‚ก
U+170A1
๐—‚ข
U+170A2
๐—‚ฃ
U+170A3
๐—‚ค
U+170A4
๐—‚ฅ
U+170A5
๐—‚ฆ
U+170A6
๐—‚ง
U+170A7
๐—‚จ
U+170A8
๐—‚ฉ
U+170A9
๐—‚ช
U+170AA
๐—‚ซ
U+170AB
๐—‚ฌ
U+170AC
๐—‚ญ
U+170AD
๐—‚ฎ
U+170AE
๐—‚ฏ
U+170AF
๐—‚ฐ
U+170B0
๐—‚ฑ
U+170B1
๐—‚ฒ
U+170B2
๐—‚ณ
U+170B3
๐—‚ด
U+170B4
๐—‚ต
U+170B5
๐—‚ถ
U+170B6
๐—‚ท
U+170B7
๐—‚ธ
U+170B8
๐—‚น
U+170B9
๐—‚บ
U+170BA
๐—‚ป
U+170BB
๐—‚ผ
U+170BC
๐—‚ฝ
U+170BD
๐—‚พ
U+170BE
๐—‚ฟ
U+170BF
๐—ƒ€
U+170C0
๐—ƒ
U+170C1
๐—ƒ‚
U+170C2
๐—ƒƒ
U+170C3
๐—ƒ„
U+170C4
๐—ƒ…
U+170C5
๐—ƒ†
U+170C6
๐—ƒ‡
U+170C7
๐—ƒˆ
U+170C8
๐—ƒ‰
U+170C9
๐—ƒŠ
U+170CA
๐—ƒ‹
U+170CB
๐—ƒŒ
U+170CC
๐—ƒ
U+170CD
๐—ƒŽ
U+170CE
๐—ƒ
U+170CF
๐—ƒ
U+170D0
๐—ƒ‘
U+170D1
๐—ƒ’
U+170D2
๐—ƒ“
U+170D3
๐—ƒ”
U+170D4
๐—ƒ•
U+170D5
๐—ƒ–
U+170D6
๐—ƒ—
U+170D7
๐—ƒ˜
U+170D8
๐—ƒ™
U+170D9
๐—ƒš
U+170DA
๐—ƒ›
U+170DB
๐—ƒœ
U+170DC
๐—ƒ
U+170DD
๐—ƒž
U+170DE
๐—ƒŸ
U+170DF
๐—ƒ 
U+170E0
๐—ƒก
U+170E1
๐—ƒข
U+170E2
๐—ƒฃ
U+170E3
๐—ƒค
U+170E4
๐—ƒฅ
U+170E5
๐—ƒฆ
U+170E6
๐—ƒง
U+170E7
๐—ƒจ
U+170E8
๐—ƒฉ
U+170E9
๐—ƒช
U+170EA
๐—ƒซ
U+170EB
๐—ƒฌ
U+170EC
๐—ƒญ
U+170ED
๐—ƒฎ
U+170EE
๐—ƒฏ
U+170EF
๐—ƒฐ
U+170F0
๐—ƒฑ
U+170F1
๐—ƒฒ
U+170F2
๐—ƒณ
U+170F3
๐—ƒด
U+170F4
๐—ƒต
U+170F5
๐—ƒถ
U+170F6
๐—ƒท
U+170F7
๐—ƒธ
U+170F8
๐—ƒน
U+170F9
๐—ƒบ
U+170FA
๐—ƒป
U+170FB
๐—ƒผ
U+170FC
๐—ƒฝ
U+170FD
๐—ƒพ
U+170FE
๐—ƒฟ
U+170FF
๐—„€
U+17100
๐—„
U+17101
๐—„‚
U+17102
๐—„ƒ
U+17103
๐—„„
U+17104
๐—„…
U+17105
๐—„†
U+17106
๐—„‡
U+17107
๐—„ˆ
U+17108
๐—„‰
U+17109
๐—„Š
U+1710A
๐—„‹
U+1710B
๐—„Œ
U+1710C
๐—„
U+1710D
๐—„Ž
U+1710E
๐—„
U+1710F
๐—„
U+17110
๐—„‘
U+17111
๐—„’
U+17112
๐—„“
U+17113
๐—„”
U+17114
๐—„•
U+17115
๐—„–
U+17116
๐—„—
U+17117
๐—„˜
U+17118
๐—„™
U+17119
๐—„š
U+1711A
๐—„›
U+1711B
๐—„œ
U+1711C
๐—„
U+1711D
๐—„ž
U+1711E
๐—„Ÿ
U+1711F
๐—„ 
U+17120
๐—„ก
U+17121
๐—„ข
U+17122
๐—„ฃ
U+17123
๐—„ค
U+17124
๐—„ฅ
U+17125
๐—„ฆ
U+17126
๐—„ง
U+17127
๐—„จ
U+17128
๐—„ฉ
U+17129
๐—„ช
U+1712A
๐—„ซ
U+1712B
๐—„ฌ
U+1712C
๐—„ญ
U+1712D
๐—„ฎ
U+1712E
๐—„ฏ
U+1712F
๐—„ฐ
U+17130
๐—„ฑ
U+17131
๐—„ฒ
U+17132
๐—„ณ
U+17133
๐—„ด
U+17134
๐—„ต
U+17135
๐—„ถ
U+17136
๐—„ท
U+17137
๐—„ธ
U+17138
๐—„น
U+17139
๐—„บ
U+1713A
๐—„ป
U+1713B
๐—„ผ
U+1713C
๐—„ฝ
U+1713D
๐—„พ
U+1713E
๐—„ฟ
U+1713F
๐—…€
U+17140
๐—…
U+17141
๐—…‚
U+17142
๐—…ƒ
U+17143
๐—…„
U+17144
๐—……
U+17145
๐—…†
U+17146
๐—…‡
U+17147
๐—…ˆ
U+17148
๐—…‰
U+17149
๐—…Š
U+1714A
๐—…‹
U+1714B
๐—…Œ
U+1714C
๐—…
U+1714D
๐—…Ž
U+1714E
๐—…
U+1714F
๐—…
U+17150
๐—…‘
U+17151
๐—…’
U+17152
๐—…“
U+17153
๐—…”
U+17154
๐—…•
U+17155
๐—…–
U+17156
๐—…—
U+17157
๐—…˜
U+17158
๐—…™
U+17159
๐—…š
U+1715A
๐—…›
U+1715B
๐—…œ
U+1715C
๐—…
U+1715D
๐—…ž
U+1715E
๐—…Ÿ
U+1715F
๐—… 
U+17160
๐—…ก
U+17161
๐—…ข
U+17162
๐—…ฃ
U+17163
๐—…ค
U+17164
๐—…ฅ
U+17165
๐—…ฆ
U+17166
๐—…ง
U+17167
๐—…จ
U+17168
๐—…ฉ
U+17169
๐—…ช
U+1716A
๐—…ซ
U+1716B
๐—…ฌ
U+1716C
๐—…ญ
U+1716D
๐—…ฎ
U+1716E
๐—…ฏ
U+1716F
๐—…ฐ
U+17170
๐—…ฑ
U+17171
๐—…ฒ
U+17172
๐—…ณ
U+17173
๐—…ด
U+17174
๐—…ต
U+17175
๐—…ถ
U+17176
๐—…ท
U+17177
๐—…ธ
U+17178
๐—…น
U+17179
๐—…บ
U+1717A
๐—…ป
U+1717B
๐—…ผ
U+1717C
๐—…ฝ
U+1717D
๐—…พ
U+1717E
๐—…ฟ
U+1717F
๐—†€
U+17180
๐—†
U+17181
๐—†‚
U+17182
๐—†ƒ
U+17183
๐—†„
U+17184
๐—†…
U+17185
๐—††
U+17186
๐—†‡
U+17187
๐—†ˆ
U+17188
๐—†‰
U+17189
๐—†Š
U+1718A
๐—†‹
U+1718B
๐—†Œ
U+1718C
๐—†
U+1718D
๐—†Ž
U+1718E
๐—†
U+1718F
๐—†
U+17190
๐—†‘
U+17191
๐—†’
U+17192
๐—†“
U+17193
๐—†”
U+17194
๐—†•
U+17195
๐—†–
U+17196
๐—†—
U+17197
๐—†˜
U+17198
๐—†™
U+17199
๐—†š
U+1719A
๐—†›
U+1719B
๐—†œ
U+1719C
๐—†
U+1719D
๐—†ž
U+1719E
๐—†Ÿ
U+1719F
๐—† 
U+171A0
๐—†ก
U+171A1
๐—†ข
U+171A2
๐—†ฃ
U+171A3
๐—†ค
U+171A4
๐—†ฅ
U+171A5
๐—†ฆ
U+171A6
๐—†ง
U+171A7
๐—†จ
U+171A8
๐—†ฉ
U+171A9
๐—†ช
U+171AA
๐—†ซ
U+171AB
๐—†ฌ
U+171AC
๐—†ญ
U+171AD
๐—†ฎ
U+171AE
๐—†ฏ
U+171AF
๐—†ฐ
U+171B0
๐—†ฑ
U+171B1
๐—†ฒ
U+171B2
๐—†ณ
U+171B3
๐—†ด
U+171B4
๐—†ต
U+171B5
๐—†ถ
U+171B6
๐—†ท
U+171B7
๐—†ธ
U+171B8
๐—†น
U+171B9
๐—†บ
U+171BA
๐—†ป
U+171BB
๐—†ผ
U+171BC
๐—†ฝ
U+171BD
๐—†พ
U+171BE
๐—†ฟ
U+171BF
๐—‡€
U+171C0
๐—‡
U+171C1
๐—‡‚
U+171C2
๐—‡ƒ
U+171C3
๐—‡„
U+171C4
๐—‡…
U+171C5
๐—‡†
U+171C6
๐—‡‡
U+171C7
๐—‡ˆ
U+171C8
๐—‡‰
U+171C9
๐—‡Š
U+171CA
๐—‡‹
U+171CB
๐—‡Œ
U+171CC
๐—‡
U+171CD
๐—‡Ž
U+171CE
๐—‡
U+171CF
๐—‡
U+171D0
๐—‡‘
U+171D1
๐—‡’
U+171D2
๐—‡“
U+171D3
๐—‡”
U+171D4
๐—‡•
U+171D5
๐—‡–
U+171D6
๐—‡—
U+171D7
๐—‡˜
U+171D8
๐—‡™
U+171D9
๐—‡š
U+171DA
๐—‡›
U+171DB
๐—‡œ
U+171DC
๐—‡
U+171DD
๐—‡ž
U+171DE
๐—‡Ÿ
U+171DF
๐—‡ 
U+171E0
๐—‡ก
U+171E1
๐—‡ข
U+171E2
๐—‡ฃ
U+171E3
๐—‡ค
U+171E4
๐—‡ฅ
U+171E5
๐—‡ฆ
U+171E6
๐—‡ง
U+171E7
๐—‡จ
U+171E8
๐—‡ฉ
U+171E9
๐—‡ช
U+171EA
๐—‡ซ
U+171EB
๐—‡ฌ
U+171EC
๐—‡ญ
U+171ED
๐—‡ฎ
U+171EE
๐—‡ฏ
U+171EF
๐—‡ฐ
U+171F0
๐—‡ฑ
U+171F1
๐—‡ฒ
U+171F2
๐—‡ณ
U+171F3
๐—‡ด
U+171F4
๐—‡ต
U+171F5
๐—‡ถ
U+171F6
๐—‡ท
U+171F7
๐—‡ธ
U+171F8
๐—‡น
U+171F9
๐—‡บ
U+171FA
๐—‡ป
U+171FB
๐—‡ผ
U+171FC
๐—‡ฝ
U+171FD
๐—‡พ
U+171FE
๐—‡ฟ
U+171FF
๐—ˆ€
U+17200
๐—ˆ
U+17201
๐—ˆ‚
U+17202
๐—ˆƒ
U+17203
๐—ˆ„
U+17204
๐—ˆ…
U+17205
๐—ˆ†
U+17206
๐—ˆ‡
U+17207
๐—ˆˆ
U+17208
๐—ˆ‰
U+17209
๐—ˆŠ
U+1720A
๐—ˆ‹
U+1720B
๐—ˆŒ
U+1720C
๐—ˆ
U+1720D
๐—ˆŽ
U+1720E
๐—ˆ
U+1720F
๐—ˆ
U+17210
๐—ˆ‘
U+17211
๐—ˆ’
U+17212
๐—ˆ“
U+17213
๐—ˆ”
U+17214
๐—ˆ•
U+17215
๐—ˆ–
U+17216
๐—ˆ—
U+17217
๐—ˆ˜
U+17218
๐—ˆ™
U+17219
๐—ˆš
U+1721A
๐—ˆ›
U+1721B
๐—ˆœ
U+1721C
๐—ˆ
U+1721D
๐—ˆž
U+1721E
๐—ˆŸ
U+1721F
๐—ˆ 
U+17220
๐—ˆก
U+17221
๐—ˆข
U+17222
๐—ˆฃ
U+17223
๐—ˆค
U+17224
๐—ˆฅ
U+17225
๐—ˆฆ
U+17226
๐—ˆง
U+17227
๐—ˆจ
U+17228
๐—ˆฉ
U+17229
๐—ˆช
U+1722A
๐—ˆซ
U+1722B
๐—ˆฌ
U+1722C
๐—ˆญ
U+1722D
๐—ˆฎ
U+1722E
๐—ˆฏ
U+1722F
๐—ˆฐ
U+17230
๐—ˆฑ
U+17231
๐—ˆฒ
U+17232
๐—ˆณ
U+17233
๐—ˆด
U+17234
๐—ˆต
U+17235
๐—ˆถ
U+17236
๐—ˆท
U+17237
๐—ˆธ
U+17238
๐—ˆน
U+17239
๐—ˆบ
U+1723A
๐—ˆป
U+1723B
๐—ˆผ
U+1723C
๐—ˆฝ
U+1723D
๐—ˆพ
U+1723E
๐—ˆฟ
U+1723F
๐—‰€
U+17240
๐—‰
U+17241
๐—‰‚
U+17242
๐—‰ƒ
U+17243
๐—‰„
U+17244
๐—‰…
U+17245
๐—‰†
U+17246
๐—‰‡
U+17247
๐—‰ˆ
U+17248
๐—‰‰
U+17249
๐—‰Š
U+1724A
๐—‰‹
U+1724B
๐—‰Œ
U+1724C
๐—‰
U+1724D
๐—‰Ž
U+1724E
๐—‰
U+1724F
๐—‰
U+17250
๐—‰‘
U+17251
๐—‰’
U+17252
๐—‰“
U+17253
๐—‰”
U+17254
๐—‰•
U+17255
๐—‰–
U+17256
๐—‰—
U+17257
๐—‰˜
U+17258
๐—‰™
U+17259
๐—‰š
U+1725A
๐—‰›
U+1725B
๐—‰œ
U+1725C
๐—‰
U+1725D
๐—‰ž
U+1725E
๐—‰Ÿ
U+1725F
๐—‰ 
U+17260
๐—‰ก
U+17261
๐—‰ข
U+17262
๐—‰ฃ
U+17263
๐—‰ค
U+17264
๐—‰ฅ
U+17265
๐—‰ฆ
U+17266
๐—‰ง
U+17267
๐—‰จ
U+17268
๐—‰ฉ
U+17269
๐—‰ช
U+1726A
๐—‰ซ
U+1726B
๐—‰ฌ
U+1726C
๐—‰ญ
U+1726D
๐—‰ฎ
U+1726E
๐—‰ฏ
U+1726F
๐—‰ฐ
U+17270
๐—‰ฑ
U+17271
๐—‰ฒ
U+17272
๐—‰ณ
U+17273
๐—‰ด
U+17274
๐—‰ต
U+17275
๐—‰ถ
U+17276
๐—‰ท
U+17277
๐—‰ธ
U+17278
๐—‰น
U+17279
๐—‰บ
U+1727A
๐—‰ป
U+1727B
๐—‰ผ
U+1727C
๐—‰ฝ
U+1727D
๐—‰พ
U+1727E
๐—‰ฟ
U+1727F
๐—Š€
U+17280
๐—Š
U+17281
๐—Š‚
U+17282
๐—Šƒ
U+17283
๐—Š„
U+17284
๐—Š…
U+17285
๐—Š†
U+17286
๐—Š‡
U+17287
๐—Šˆ
U+17288
๐—Š‰
U+17289
๐—ŠŠ
U+1728A
๐—Š‹
U+1728B
๐—ŠŒ
U+1728C
๐—Š
U+1728D
๐—ŠŽ
U+1728E
๐—Š
U+1728F
๐—Š
U+17290
๐—Š‘
U+17291
๐—Š’
U+17292
๐—Š“
U+17293
๐—Š”
U+17294
๐—Š•
U+17295
๐—Š–
U+17296
๐—Š—
U+17297
๐—Š˜
U+17298
๐—Š™
U+17299
๐—Šš
U+1729A
๐—Š›
U+1729B
๐—Šœ
U+1729C
๐—Š
U+1729D
๐—Šž
U+1729E
๐—ŠŸ
U+1729F
๐—Š 
U+172A0
๐—Šก
U+172A1
๐—Šข
U+172A2
๐—Šฃ
U+172A3
๐—Šค
U+172A4
๐—Šฅ
U+172A5
๐—Šฆ
U+172A6
๐—Šง
U+172A7
๐—Šจ
U+172A8
๐—Šฉ
U+172A9
๐—Šช
U+172AA
๐—Šซ
U+172AB
๐—Šฌ
U+172AC
๐—Šญ
U+172AD
๐—Šฎ
U+172AE
๐—Šฏ
U+172AF
๐—Šฐ
U+172B0
๐—Šฑ
U+172B1
๐—Šฒ
U+172B2
๐—Šณ
U+172B3
๐—Šด
U+172B4
๐—Šต
U+172B5
๐—Šถ
U+172B6
๐—Šท
U+172B7
๐—Šธ
U+172B8
๐—Šน
U+172B9
๐—Šบ
U+172BA
๐—Šป
U+172BB
๐—Šผ
U+172BC
๐—Šฝ
U+172BD
๐—Šพ
U+172BE
๐—Šฟ
U+172BF
๐—‹€
U+172C0
๐—‹
U+172C1
๐—‹‚
U+172C2
๐—‹ƒ
U+172C3
๐—‹„
U+172C4
๐—‹…
U+172C5
๐—‹†
U+172C6
๐—‹‡
U+172C7
๐—‹ˆ
U+172C8
๐—‹‰
U+172C9
๐—‹Š
U+172CA
๐—‹‹
U+172CB
๐—‹Œ
U+172CC
๐—‹
U+172CD
๐—‹Ž
U+172CE
๐—‹
U+172CF
๐—‹
U+172D0
๐—‹‘
U+172D1
๐—‹’
U+172D2
๐—‹“
U+172D3
๐—‹”
U+172D4
๐—‹•
U+172D5
๐—‹–
U+172D6
๐—‹—
U+172D7
๐—‹˜
U+172D8
๐—‹™
U+172D9
๐—‹š
U+172DA
๐—‹›
U+172DB
๐—‹œ
U+172DC
๐—‹
U+172DD
๐—‹ž
U+172DE
๐—‹Ÿ
U+172DF
๐—‹ 
U+172E0
๐—‹ก
U+172E1
๐—‹ข
U+172E2
๐—‹ฃ
U+172E3
๐—‹ค
U+172E4
๐—‹ฅ
U+172E5
๐—‹ฆ
U+172E6
๐—‹ง
U+172E7
๐—‹จ
U+172E8
๐—‹ฉ
U+172E9
๐—‹ช
U+172EA
๐—‹ซ
U+172EB
๐—‹ฌ
U+172EC
๐—‹ญ
U+172ED
๐—‹ฎ
U+172EE
๐—‹ฏ
U+172EF
๐—‹ฐ
U+172F0
๐—‹ฑ
U+172F1
๐—‹ฒ
U+172F2
๐—‹ณ
U+172F3
๐—‹ด
U+172F4
๐—‹ต
U+172F5
๐—‹ถ
U+172F6
๐—‹ท
U+172F7
๐—‹ธ
U+172F8
๐—‹น
U+172F9
๐—‹บ
U+172FA
๐—‹ป
U+172FB
๐—‹ผ
U+172FC
๐—‹ฝ
U+172FD
๐—‹พ
U+172FE
๐—‹ฟ
U+172FF
๐—Œ€
U+17300
๐—Œ
U+17301
๐—Œ‚
U+17302
๐—Œƒ
U+17303
๐—Œ„
U+17304
๐—Œ…
U+17305
๐—Œ†
U+17306
๐—Œ‡
U+17307
๐—Œˆ
U+17308
๐—Œ‰
U+17309
๐—ŒŠ
U+1730A
๐—Œ‹
U+1730B
๐—ŒŒ
U+1730C
๐—Œ
U+1730D
๐—ŒŽ
U+1730E
๐—Œ
U+1730F
๐—Œ
U+17310
๐—Œ‘
U+17311
๐—Œ’
U+17312
๐—Œ“
U+17313
๐—Œ”
U+17314
๐—Œ•
U+17315
๐—Œ–
U+17316
๐—Œ—
U+17317
๐—Œ˜
U+17318
๐—Œ™
U+17319
๐—Œš
U+1731A
๐—Œ›
U+1731B
๐—Œœ
U+1731C
๐—Œ
U+1731D
๐—Œž
U+1731E
๐—ŒŸ
U+1731F
๐—Œ 
U+17320
๐—Œก
U+17321
๐—Œข
U+17322
๐—Œฃ
U+17323
๐—Œค
U+17324
๐—Œฅ
U+17325
๐—Œฆ
U+17326
๐—Œง
U+17327
๐—Œจ
U+17328
๐—Œฉ
U+17329
๐—Œช
U+1732A
๐—Œซ
U+1732B
๐—Œฌ
U+1732C
๐—Œญ
U+1732D
๐—Œฎ
U+1732E
๐—Œฏ
U+1732F
๐—Œฐ
U+17330
๐—Œฑ
U+17331
๐—Œฒ
U+17332
๐—Œณ
U+17333
๐—Œด
U+17334
๐—Œต
U+17335
๐—Œถ
U+17336
๐—Œท
U+17337
๐—Œธ
U+17338
๐—Œน
U+17339
๐—Œบ
U+1733A
๐—Œป
U+1733B
๐—Œผ
U+1733C
๐—Œฝ
U+1733D
๐—Œพ
U+1733E
๐—Œฟ
U+1733F
๐—€
U+17340
๐—
U+17341
๐—‚
U+17342
๐—ƒ
U+17343
๐—„
U+17344
๐—…
U+17345
๐—†
U+17346
๐—‡
U+17347
๐—ˆ
U+17348
๐—‰
U+17349
๐—Š
U+1734A
๐—‹
U+1734B
๐—Œ
U+1734C
๐—
U+1734D
๐—Ž
U+1734E
๐—
U+1734F
๐—
U+17350
๐—‘
U+17351
๐—’
U+17352
๐—“
U+17353
๐—”
U+17354
๐—•
U+17355
๐—–
U+17356
๐——
U+17357
๐—˜
U+17358
๐—™
U+17359
๐—š
U+1735A
๐—›
U+1735B
๐—œ
U+1735C
๐—
U+1735D
๐—ž
U+1735E
๐—Ÿ
U+1735F
๐— 
U+17360
๐—ก
U+17361
๐—ข
U+17362
๐—ฃ
U+17363
๐—ค
U+17364
๐—ฅ
U+17365
๐—ฆ
U+17366
๐—ง
U+17367
๐—จ
U+17368
๐—ฉ
U+17369
๐—ช
U+1736A
๐—ซ
U+1736B
๐—ฌ
U+1736C
๐—ญ
U+1736D
๐—ฎ
U+1736E
๐—ฏ
U+1736F
๐—ฐ
U+17370
๐—ฑ
U+17371
๐—ฒ
U+17372
๐—ณ
U+17373
๐—ด
U+17374
๐—ต
U+17375
๐—ถ
U+17376
๐—ท
U+17377
๐—ธ
U+17378
๐—น
U+17379
๐—บ
U+1737A
๐—ป
U+1737B
๐—ผ
U+1737C
๐—ฝ
U+1737D
๐—พ
U+1737E
๐—ฟ
U+1737F
๐—Ž€
U+17380
๐—Ž
U+17381
๐—Ž‚
U+17382
๐—Žƒ
U+17383
๐—Ž„
U+17384
๐—Ž…
U+17385
๐—Ž†
U+17386
๐—Ž‡
U+17387
๐—Žˆ
U+17388
๐—Ž‰
U+17389
๐—ŽŠ
U+1738A
๐—Ž‹
U+1738B
๐—ŽŒ
U+1738C
๐—Ž
U+1738D
๐—ŽŽ
U+1738E
๐—Ž
U+1738F
๐—Ž
U+17390
๐—Ž‘
U+17391
๐—Ž’
U+17392
๐—Ž“
U+17393
๐—Ž”
U+17394
๐—Ž•
U+17395
๐—Ž–
U+17396
๐—Ž—
U+17397
๐—Ž˜
U+17398
๐—Ž™
U+17399
๐—Žš
U+1739A
๐—Ž›
U+1739B
๐—Žœ
U+1739C
๐—Ž
U+1739D
๐—Žž
U+1739E
๐—ŽŸ
U+1739F
๐—Ž 
U+173A0
๐—Žก
U+173A1
๐—Žข
U+173A2
๐—Žฃ
U+173A3
๐—Žค
U+173A4
๐—Žฅ
U+173A5
๐—Žฆ
U+173A6
๐—Žง
U+173A7
๐—Žจ
U+173A8
๐—Žฉ
U+173A9
๐—Žช
U+173AA
๐—Žซ
U+173AB
๐—Žฌ
U+173AC
๐—Žญ
U+173AD
๐—Žฎ
U+173AE
๐—Žฏ
U+173AF
๐—Žฐ
U+173B0
๐—Žฑ
U+173B1
๐—Žฒ
U+173B2
๐—Žณ
U+173B3
๐—Žด
U+173B4
๐—Žต
U+173B5
๐—Žถ
U+173B6
๐—Žท
U+173B7
๐—Žธ
U+173B8
๐—Žน
U+173B9
๐—Žบ
U+173BA
๐—Žป
U+173BB
๐—Žผ
U+173BC
๐—Žฝ
U+173BD
๐—Žพ
U+173BE
๐—Žฟ
U+173BF
๐—€
U+173C0
๐—
U+173C1
๐—‚
U+173C2
๐—ƒ
U+173C3
๐—„
U+173C4
๐—…
U+173C5
๐—†
U+173C6
๐—‡
U+173C7
๐—ˆ
U+173C8
๐—‰
U+173C9
๐—Š
U+173CA
๐—‹
U+173CB
๐—Œ
U+173CC
๐—
U+173CD
๐—Ž
U+173CE
๐—
U+173CF
๐—
U+173D0
๐—‘
U+173D1
๐—’
U+173D2
๐—“
U+173D3
๐—”
U+173D4
๐—•
U+173D5
๐—–
U+173D6
๐——
U+173D7
๐—˜
U+173D8
๐—™
U+173D9
๐—š
U+173DA
๐—›
U+173DB
๐—œ
U+173DC
๐—
U+173DD
๐—ž
U+173DE
๐—Ÿ
U+173DF
๐— 
U+173E0
๐—ก
U+173E1
๐—ข
U+173E2
๐—ฃ
U+173E3
๐—ค
U+173E4
๐—ฅ
U+173E5
๐—ฆ
U+173E6
๐—ง
U+173E7
๐—จ
U+173E8
๐—ฉ
U+173E9
๐—ช
U+173EA
๐—ซ
U+173EB
๐—ฌ
U+173EC
๐—ญ
U+173ED
๐—ฎ
U+173EE
๐—ฏ
U+173EF
๐—ฐ
U+173F0
๐—ฑ
U+173F1
๐—ฒ
U+173F2
๐—ณ
U+173F3
๐—ด
U+173F4
๐—ต
U+173F5
๐—ถ
U+173F6
๐—ท
U+173F7
๐—ธ
U+173F8
๐—น
U+173F9
๐—บ
U+173FA
๐—ป
U+173FB
๐—ผ
U+173FC
๐—ฝ
U+173FD
๐—พ
U+173FE
๐—ฟ
U+173FF
๐—€
U+17400
๐—
U+17401
๐—‚
U+17402
๐—ƒ
U+17403
๐—„
U+17404
๐—…
U+17405
๐—†
U+17406
๐—‡
U+17407
๐—ˆ
U+17408
๐—‰
U+17409
๐—Š
U+1740A
๐—‹
U+1740B
๐—Œ
U+1740C
๐—
U+1740D
๐—Ž
U+1740E
๐—
U+1740F

Niestety, ta strona nie jest przetล‚umaczona na jฤ™zyk rosyjski. Pracujemy nad tล‚umaczeniem niestrudzenie.

Ale moลผna jฤ… przeczytaฤ‡ w nastฤ™pujฤ…cych jฤ™zykach ะ ัƒััะบะธะน;

Unicode: