Skopiowano!

Tybetański 0F00—0FFF

  • Liczba znaków: 256
  • Rodzaj: pismo alfabetyczno-sylabiczne
  • Języki: tybetański
  • Kraje: Chiny, Indie, Butan, Nepal, Pakistan

Niestety, ta strona nie jest przetłumaczona na język rosyjski. Pracujemy nad tłumaczeniem niestrudzenie.

Ale można ją przeczytać w następujących językach Русский; English;