Copied!

Znaki interpunkcyjne

Treść

.
U+002E
U+0964
։
U+0589
U+3002
۔
U+06D4
U+2CF9
܁
U+0701
U+1362
U+166E
U+1803
U+2CFE
U+A4FF
U+A60E
U+A6F3
U+083D
U+1B5F
,
U+002C
،
U+060C
U+3001
՝
U+055D
߸
U+07F8
U+1363
U+1808
U+A4FE
U+A60D
U+A6F5
U+1B5E
U+2047
Znak zapytania wykrzyknika
U+2049
U+2048
U+203D
Symbol ciężkiego wykrzyknika
U+2757
Podwójny wykrzyknik
U+203C
U+2E18
?
U+003F
;
U+037E
¿
U+00BF
؟
U+061F
՞
U+055E
܆
U+0706
U+1367
U+2CFA
U+2CFB
U+A60F
U+A6F7
𑅃
U+11143
U+AAF1
!
U+0021
¡
U+00A1
߹
U+07F9
U+1944
·
U+00B7
𐎟
U+1039F
𐏐
U+103D0
𒑰
U+12470
U+1361
U+1680
𐤟
U+1091F
U+0830
U+2014
U+2013
U+2012
U+2010
U+2043
U+FE63
U+FF0D
֊
U+058A
U+1806
;
U+003B
·
U+0387
؛
U+061B
U+1364
U+A6F6
U+2024
:
U+003A
U+1365
U+A6F4
U+1B5D
U+2026
U+FE19
U+0EAF
«
U+00AB
U+2039
»
U+00BB
U+203A
U+201E
U+201A
U+201C
U+201F
U+2018
U+201B
U+201D
U+2019
"
U+0022

Znaki interpunkcyjne to symbole pisma, które służą dokładniejszemu przekazaniu rozmowy do litery. Mogą oznaczać intonację, wskazywać związek między słowami, podkreślać fragmenty tekstu.

Klasyfikacja według projektu jest następująca:

  • Rozdzielanie gotowych fragmentów tekstu — zdania, akapity. Odzwierciedlają również intonację.
  • Oznaczenie relacji między częściami jednego zdania.
  • Wybór ofert.
  • Określenie emocjonalnego stosunku do segmentów jednego zdania — słów i zwrotów.
  • Oznaczenie pominięć fragmentów tekstu.
  • Symbole skrótów słów.

W starożytności znaki interpunkcyjne praktycznie nie były używane. Słowo interpunkcja była wtedy bardziej związana z oratorium. Ojcowie nowoczesnego systemu są gramatykami, którzy żyli w Aleksandrii w III-I wpne (Arystofanes z Bizancjum, Dionizjusz z Tracji, Arystarch). Początkowo wykorzystano tylko punkt, który został umieszczony na górze, poniżej i pośrodku linii. Po kilku stuleciach pojawiło się kilka znaków, a w drugim wieku Nikanor miał już osiem. Jednak nie wymyślono żadnych szczególnych zasad, każdy z nich umieścił znaki interpunkcyjne, tak jak chciał. To trwało aż do XV wieku, kiedy drukarka książki Ald Manucius ustandaryzował interpunkcję. Od tego czasu liczba znaków interpunkcyjnych i zasady ich używania nie zmieniły się radykalnie.

Znaki interpunkcyjne nie są częścią alfabetu. W wyniku rozprzestrzeniania się europejskiej interpunkcji w XX wieku są one podobne w wielu współczesnych językach pisanych — indyjskim, żydowskim, arabskim, łacińskim i cyrylicą.

Należy pamiętać, że z biegiem czasu zmieniła się zarówno graficzna reprezentacja znaków, jak i ich znaczenie. Ta strona prezentuje nie tylko nowoczesne, ale także historyczne obrazy. Ponadto niektóre znaki mogą być użyte jako znaki diakrytyczne (zmienić lub uzupełnić literę). W takim przypadku nie są one powiązane z interpunkcją.

HTML Entities for Punctuation Marks, Code Table

Symbole Mnemonika HTML-kod CSS-kod Unicode Tytuł
! ! ! \0021 U+0021 Wykrzyknik
# # # \0023 U+0023 Znak liczbowy
% % % \0025 U+0025 Znak procentu
& & & \0026 U+0026 Ampersand
( ( ( \0028 U+0028 Lewy nawias
) ) ) \0029 U+0029 Prawy nawias
* * * \002A U+002A Gwiazdka
, , , \002C U+002C Przecinek
. . . \002E U+002E Kropka
/ / / \002F U+002F Solidus
: : : \003A U+003A Dwukropek
; ; &#59; \003B U+003B Średnik
? ? ? \003F U+003F Znak zapytania
[ [ [ \005B U+005B Lewy wspornik kwadratowy
\ \ \ \005C U+005C Reverse Solidus
] ] ] \005D U+005D Prawy kwadratowy wspornik
^ ^ ^ \005E U+005E Circumflex Accent
_ _ _ \005F U+005F Niska linia
` ` ` \0060 U+0060 Grave Accent
{ { { \007B U+007B Lewy wspornik kręty
| | | \007C U+007C Pionowa linia
} } } \007D U+007D Prawy nawias klamrowy
~ ˜ ~ \007E U+007E Tylda
ˆ ˆ ˆ \02C6 U+02C6 List modyfikujący Circumflex Accent
      \00A0 U+00A0 Przestrzeń bez przerwy
    \2002 U+2002 En Space
    \2003 U+2003 Em Space
    \2009 U+2009 Cienka przestrzeń
‌ ‌ \200C U+200C Zero Width Non-Joiner
‍ ‍ \200D U+200D Zero Width Joiner
‎ ‎ \200E U+200E Znak od lewej do prawej
‏ ‏ \200F U+200F Znak od prawej do lewej
¡ ¡ ¡ \00A1 U+00A1 Odwrócony wykrzyknik
¦ ¦ ¦ \00A6 U+00A6 Zepsuty bar
§ § § \00A7 U+00A7 Znak sekcji
¨ ¨ ¨ \00A8 U+00A8 Diaeresis
ª ª ª \00AA U+00AA Kobiecy wskaźnik porządkowy
¬ ¬ ¬ \00AC U+00AC Nie podpisuj
­ ­ ­ \00AD U+00AD Miękki dywiz
¯ ¯ ¯ \00AF U+00AF Macron
² ² ² \00B2 U+00B2 Indeks górny Dwa
³ ³ ³ \00B3 U+00B3 Indeks górny Trzy
´ ´ ´ \00B4 U+00B4 Ostry akcent
µ µ µ \00B5 U+00B5 Mikro znak
¶ ¶ \00B6 U+00B6 Znak Pilcrow
· · · \00B7 U+00B7 Środkowa kropka
¸ ¸ ¸ \00B8 U+00B8 Cedilla
¹ ¹ ¹ \00B9 U+00B9 Indeks górny Jeden
º º º \00BA U+00BA Męski wskaźnik porządkowy
¿ ¿ ¿ \00BF U+00BF Odwrócony znak zapytania
‐ ‐ \2010 U+2010 Łącznik
– – \2013 U+2013 En Dash
— — \2014 U+2014 Em Dash
― ― \2015 U+2015 Pasek poziomy
‖ ‖ \2016 U+2016 Podwójna linia pionowa
† † \2020 U+2020 Sztylet
‡ ‡ \2021 U+2021 Podwójny sztylet
• • \2022 U+2022 Kula
‥ ‥ \2025 U+2025 Lider dwóch kropek
… … \2026 U+2026 Elipsa pozioma
&; ‰ \2030 U+2030 Na znak Mille
‱ ‱ \2031 U+2031 Na dziesięć tysięcy znaków
′ ′ \2032 U+2032 główny
″ ″ \2033 U+2033 Double Prime
‴ ‴ \2034 U+2034 Triple Prime
‵ ‵ \2035 U+2035 Odwrócony Prime
‾ ‾ \203E U+203E Overline
⁁ ⁁ \2041 U+2041 Punkt wstawiania Careta
⁃ ⁃ \2043 U+2043 Hyphen Bullet
⁄ ⁄ \2044 U+2044 Frakcja Cięcie
⁏ ⁏ \204F U+204F Odwrócony średnik
⁗ ⁗ \2057 U+2057 Czteroosobowy Prime

HTML Entities for Quotation Marks, Code Table

Symbole Mnemonika HTML-kod CSS-kod Unicode Tytuł
" " " \0022 U+0022 Cudzysłów
' ' ' \0027 U+0027 Apostrof
« « « \00AB U+00AB Znak cudzysłowu po lewej stronie z podwójnym kątem
» » » \00BB U+00BB Znak cudzysłowu po prawej stronie z podwójnym kątem
‘ ‘ \2018 U+2018 Lewy znak cudzysłowu
’ ’ \2019 U+2019 Prawy pojedynczy znak cudzysłowu
‚ ‚ \201A U+201A Znak cudzysłowu pojedynczego niskiego poziomu 9
“ “ \201C U+201C Lewy znak cudzysłowu
” ” \201D U+201D Znak podwójnej notowania z prawej strony
„ „ \201E U+201E Znak cudzysłowu podwójnego niskiego poziomu 9
‹ ‹ \2039 U+2039 Znak cudzysłowu pojedynczego lewego kąta wskazującego
› › \203A U+203A Znak cudzysłowu z pojedynczym kątem prostym