HTML Entities for Punctuation Marks, Code Table

Simbol Entitate HTML-cod CSS-cod Unicode Nume
! ! ! \0021 U+0021 Semnul exclamarii
# # # \0023 U+0023 Semn. Număr
% % % \0025 U+0025 Procentaj semnal
& & & \0026 U+0026 Ampersand
( ( ( \0028 U+0028 Parenthesis stânga
) ) ) \0029 U+0029 Parenthesis dreapta
* * * \002A U+002A Asterisc
, , , \002C U+002C Virgulă
. . . \002E U+002E Punct
/ / / \002F U+002F solidus
: : : \003A U+003A Colon
; ; &#59; \003B U+003B Punct şi virgulă
? ? ? \003F U+003F Semnul întrebării
[ [ [ \005B U+005B Stânga suport pătrat
\ \ \ \005C U+005C Reversul Solidus
] ] ] \005D U+005D Pătrat drept
^ ^ ^ \005E U+005E Circumflex Accent
_ _ _ \005F U+005F Linia scăzută
` ` ` \0060 U+0060 Accentul grav
{ { { \007B U+007B Stânga Curly Bracket
| | | \007C U+007C Linie verticala
} } } \007D U+007D Suport drept curbat
~ ˜ ~ \007E U+007E Tildă
ˆ ˆ ˆ \02C6 U+02C6 Modificatorul literei Circumflex Accent
      \00A0 U+00A0 Spațiu fără spargere
    \2002 U+2002 En Space
    \2003 U+2003 Em Space
    \2009 U+2009 Spațiu subțire
‌ ‌ \200C U+200C Zero Lățime Non-Joiner
‍ ‍ \200D U+200D Ferăstrău cu lățime de la zero
‎ ‎ \200E U+200E Marcaj de la stânga la dreapta
‏ ‏ \200F U+200F Marcaj din dreapta până la stânga
¡ ¡ ¡ \00A1 U+00A1 Inverted Mark Exclamation
¦ ¦ ¦ \00A6 U+00A6 Broken Bar
§ § § \00A7 U+00A7 Secțiunea Semn
¨ ¨ ¨ \00A8 U+00A8 tremă
ª ª ª \00AA U+00AA Indicator Ordinal Feminin
¬ ¬ ¬ \00AC U+00AC Nu semnați
­ ­ ­ \00AD U+00AD Soft Hyphen
¯ ¯ ¯ \00AF U+00AF Macron
² ² ² \00B2 U+00B2 Superscriptul doi
³ ³ ³ \00B3 U+00B3 Superscriptul trei
´ ´ ´ \00B4 U+00B4 Accent Accent
µ µ µ \00B5 U+00B5 Micro semn
¶ ¶ \00B6 U+00B6 Semnalul Pilcrow
· · · \00B7 U+00B7 Middle Dot
¸ ¸ ¸ \00B8 U+00B8 Sedilă
¹ ¹ ¹ \00B9 U+00B9 Superscript One
º º º \00BA U+00BA Masculin Ordinal Indicator
¿ ¿ ¿ \00BF U+00BF Semne de întrebare inversate
‐ ‐ \2010 U+2010 Cratimă
– – \2013 U+2013 En Dash
— — \2014 U+2014 Em Dash
― ― \2015 U+2015 Bara orizontala
‖ ‖ \2016 U+2016 Dublă linie verticală
† † \2020 U+2020 Pumnal
‡ ‡ \2021 U+2021 Double Dagger
• • \2022 U+2022 Glonţ
‥ ‥ \2025 U+2025 Doi lideri Dot
… … \2026 U+2026 Elipsa orizontală
&; ‰ \2030 U+2030 Semnul Per Mille
‱ ‱ \2031 U+2031 La zece mii de semne
′ ′ \2032 U+2032 Prim
″ ″ \2033 U+2033 Dublu Prime
‴ ‴ \2034 U+2034 Triple Prime
‵ ‵ \2035 U+2035 Reversed Prime
‾ ‾ \203E U+203E overline
⁁ ⁁ \2041 U+2041 Caret punct de inserție
⁃ ⁃ \2043 U+2043 Hyphen Bullet
⁄ ⁄ \2044 U+2044 Fraction Slash
⁏ ⁏ \204F U+204F Invertorul inversat
⁗ ⁗ \2057 U+2057 Quadruple Prime

HTML Entities for Quotation Marks, Code Table

Simbol Entitate HTML-cod CSS-cod Unicode Nume
" " " \0022 U+0022 Ghilimele
' ' ' \0027 U+0027 Apostrof
« « « \00AB U+00AB Marcajul de cotare dublă pentru unghi de stânga
» » » \00BB U+00BB Marcaj de cotare dublă cu unghi drept
‘ ‘ \2018 U+2018 Marcaj de cotare unică stânga
’ ’ \2019 U+2019 Marcaj de cotare drept unic
‚ ‚ \201A U+201A Un singur marcaj de cotare redus
“ “ \201C U+201C Marcaj dublu de cotare stânga
” ” \201D U+201D Drept dublu marcaj de cotare
„ „ \201E U+201E Dublu marcaj de cotare de minimum 9
‹ ‹ \2039 U+2039 Marcaj de cotare unghiulară unică la stânga
› › \203A U+203A Marcaj de cotare unghiular unic
Copiat!