คัดลอก!

ตัวอักษรภาษาอาหรับทิศตะวันตกเฉียงเหนือเก่า