Copied!

Ancient Symbols

ช่วง: 10190—101CF จำนวนอักขระ: 64
𐆐
U+10190
𐆑
U+10191
𐆒
U+10192
𐆓
U+10193
𐆔
U+10194
𐆕
U+10195
𐆖
U+10196
𐆗
U+10197
𐆘
U+10198
𐆙
U+10199
𐆚
U+1019A
𐆛
U+1019B
U+1019C
U+1019D
U+1019E
U+1019F
𐆠
U+101A0
U+101A1
U+101A2
U+101A3
U+101A4
U+101A5
U+101A6
U+101A7
U+101A8
U+101A9
U+101AA
U+101AB
U+101AC
U+101AD
U+101AE
U+101AF
U+101B0
U+101B1
U+101B2
U+101B3
U+101B4
U+101B5
U+101B6
U+101B7
U+101B8
U+101B9
U+101BA
U+101BB
U+101BC
U+101BD
U+101BE
U+101BF
U+101C0
U+101C1
U+101C2
U+101C3
U+101C4
U+101C5
U+101C6
U+101C7
U+101C8
U+101C9
U+101CA
U+101CB
U+101CC
U+101CD
U+101CE
U+101CF

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;

รายชื่อส่วน Unicode: