☺ ☹

วันเกิดรอยยิ้ม

😁 😂 😃

อักษรอาหรับเพิ่มเติม

Unicode:

Copied!