คัดลอก!

อักษรเบงกาลี 0980—09FF

  • จำนวนอักขระ: 128
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษาเบงกาลี
  • ประเทศ: ประเทศอินเดีย, ประเทศบังกลาเทศ, ประเทศภูฏาน

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;