คัดลอก!

ภาษาบูกิส 1A00—1A1F

  • จำนวนอักขระ: 32
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษาบูกิส, ภาษามากัสซาร์, ภาษาสเปน
  • ประเทศ: ประเทศอินโดนีเซีย

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;