Copied!

อักษรพม่าส่วนเพิ่ม-A

ช่วง: AA60—AA7F จำนวนอักขระ: 32

พยัญชนะ Khamti Shan

U+AA60
U+AA61
U+AA62
U+AA63
U+AA64
U+AA65
U+AA66
U+AA67
U+AA68
U+AA69
U+AA6A
U+AA6B
U+AA6C
U+AA6D
U+AA6E
U+AA6F
U+AA70
U+AA71
U+AA72
U+AA73

loggrams Khamti Shan

U+AA74
U+AA75
U+AA76

สัญลักษณ์และตัวอักษร Aiton

U+AA77
U+AA78
U+AA79
U+AA7A

เครื่องหมายโทน Pa'o Karen

U+AA7B

เครื่องหมายของลายไทแลง

U+AA7C
U+AA7D

ตัวอักษร Shwe Palaung

U+AA7E
ꩿ
U+AA7F

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский;

Unicode: