Copied!

อักษรเชอโรกี

ช่วง: 13A0—13FF จำนวนอักขระ: 96

พยางค์ตัวพิมพ์ใหญ่

U+13A0
U+13A1
U+13A2
U+13A3
U+13A4
U+13A5
U+13A6
U+13A7
U+13A8
U+13A9
U+13AA
U+13AB
U+13AC
U+13AD
U+13AE
U+13AF
U+13B0
U+13B1
U+13B2
U+13B3
U+13B4
U+13B5
U+13B6
U+13B7
U+13B8
U+13B9
U+13BA
U+13BB
U+13BC
U+13BD
U+13BE
U+13BF
U+13C0
U+13C1
U+13C2
U+13C3
U+13C4
U+13C5
U+13C6
U+13C7
U+13C8
U+13C9
U+13CA
U+13CB
U+13CC
U+13CD
U+13CE
U+13CF
U+13D0
U+13D1
U+13D2
U+13D3
U+13D4
U+13D5
U+13D6
U+13D7
U+13D8
U+13D9
U+13DA
U+13DB
U+13DC
U+13DD
U+13DE
U+13DF
U+13E0
U+13E1
U+13E2
U+13E3
U+13E4
U+13E5
U+13E6
U+13E7
U+13E8
U+13E9
U+13EA
U+13EB
U+13EC
U+13ED
U+13EE
U+13EF
U+13F0
U+13F1
U+13F2
U+13F3
U+13F4

พยางค์ตัวพิมพ์ใหญ่โบราณ

U+13F5
U+13F6
U+13F7

พยางค์ตัวพิมพ์เล็ก

U+13F8
U+13F9
U+13FA
U+13FB
U+13FC

พยางค์ตัวพิมพ์เล็กโบราณ

U+13FD
U+13FE
U+13FF

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;

Unicode: