🎗 🎆

วันชัย (9 พฤษภาคม)

🎖

รูปแบบที่เข้ากันได้กับ CJK

Unicode:

Copied!