🏅 🏂 🛷 🥌

โอลิมปิกฤดูหนาว

🎿 🏒 🥅 🥇

รากศัพท์เพิ่มเติมของ CJK

Unicode:

คัดลอก!