คัดลอก!

เส้นขีดภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี 31C0—31EF

  • จำนวนอักขระ: 48
  • type: พยางค์
  • ภาษา: ภาษาจีน
  • ประเทศ: ประเทศเปรู, ประเทศลาว, ประเทศเกาหลีเหนือ, ประเทศจีน, ประเทศกัมพูชา, ประเทศญี่ปุ่น, ดินแดนกวม, เกาะไต้หวัน, ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศเวียดนาม, ประเทศโซมาเลีย, ประเทศซูดาน, ประเทศอิสราเอล, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศไทย

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;