สัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอนของ CJK

Unicode:

คัดลอก!