เครื่องหมายกำกับเสียงแบบรวมสำหรับสัญลักษณ์

Unicode:

คัดลอก!