เครื่องหมายกำกับเสียงแบบรวมสำหรับสัญลักษณ์

Unicode:

Copied!