เครื่องหมายกำกับเสียงแบบรวมเพิ่มเติม

Unicode:

คัดลอก!