เครื่องหมายกำกับเสียงแบบรวมเพิ่มเติม

Unicode:

Copied!