คัดลอก!

อักษรเทวนาครีส่วนเพิ่ม A8E0—A8FF

  • จำนวนอักขระ: 32
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษามราฐี, ภาษาอีนเดีย, ภาษาสันสกฤต, ภาษาฮินดี
  • ประเทศ: ประเทศอินเดีย, ประเทศปากีสถาน, ประเทศฟิจิ, ประเทศมอริเชียส

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;