คัดลอก!

อักษรเทวนาครี 0900—097F

  • จำนวนอักขระ: 128
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษาสันสกฤต, ภาษาฮินดี
  • ประเทศ: ประเทศอินเดีย, ประเทศปากีสถาน, ประเทศฟิจิ, ประเทศมอริเชียส

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;