คัดลอก!

อักษรคุชราต 0A80—0AFF

  • จำนวนอักขระ: 128
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ประเทศ: ประเทศอินเดีย, ประเทศปากีสถาน, ประเทศยูกันดา, ประเทศแทนซาเนีย, ประเทศเคนยา

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;