คัดลอก!

อักษรคุรมุขี 0A00—0A7F

  • จำนวนอักขระ: 128
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษาปัญจาบ
  • ประเทศ: ประเทศอินเดีย, ประเทศปากีสถาน

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;