คัดลอก!

รูปแบบครึ่งความกว้างและเต็มความกว้าง FF00—FFEF

  • จำนวนอักขระ: 240

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;