รูปแบบครึ่งความกว้างและเต็มความกว้าง

Unicode:

Copied!