คัดลอก!

อักษรจาโมของฮันกึล 1100—11FF

  • จำนวนอักขระ: 256
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษาเกาหลี
  • ประเทศ: ประเทศเกาหลีเหนือ, ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศจีน, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศอินโดนีเซีย

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;