คัดลอก!

อักษรจาโมของฮันกึลส่วนเพิ่ม-A A960—A97F

  • จำนวนอักขระ: 32
  • type: ตัวอักษร
  • ภาษา: ภาษาเกาหลี
  • ประเทศ: ประเทศเกาหลีเหนือ, ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศจีน, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศอินโดนีเซีย

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский;