Copied!

Ideographic Symbols and Punctuation

ช่วง: 16FE0—16FFF จำนวนอักขระ: 32

เครื่องหมาย Tangut

𖿠
U+16FE0

เครื่องหมาย Nushu

𖿡
U+16FE1

เครื่องหมายที่ใช้ในตำราจีนโบราณ

𖿢
U+16FE2
𖿣
U+16FE3

อักขระรูปแบบ Khitan ขนาดเล็ก

𖿤
U+16FE4
U+16FE5
U+16FE6
U+16FE7
U+16FE8
U+16FE9
U+16FEA
U+16FEB
U+16FEC
U+16FED
U+16FEE
U+16FEF

การรวมการกำกับเสียงสำหรับอุดมคติของ CJK

𖿰
U+16FF0
𖿱
U+16FF1
U+16FF2
U+16FF3
U+16FF4
U+16FF5
U+16FF6
U+16FF7
U+16FF8
U+16FF9
U+16FFA
U+16FFB
U+16FFC
U+16FFD
U+16FFE
U+16FFF

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; Polski;

Unicode: