🏅 🏂 🛷 🥌

โอลิมปิกฤดูหนาว

🎿 🏒 🥅 🥇

รูปแบบตัวเลขอินดิกที่พบบ่อย

Unicode:

คัดลอก!