คัดลอก!

อักษรกันนาดา 0C80—0CFF

  • จำนวนอักขระ: 128
  • type: อักษรประกอบสระ
  • ภาษา: ภาษากุย
  • ประเทศ: ประเทศอินเดีย, รัฐกัว

ขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาของคุณ

แต่คุณสามารถดูรุ่นในภาษาอื่น ๆ Русский; English;