ส่วนขยายทางสัทศาสตร์ของอักษรคะตะกะนะ

Unicode:

คัดลอก!